Úvod Zaujímavé 11 spoločných čŕt veľmi inteligentných ľudí

11 spoločných čŕt veľmi inteligentných ľudí

Foto: archív

Vysoké IQ prináša svojmu nositeľovi množstvo výhod. Nadpriemerne inteligentní ľudia to však nie vždy majú v živote jednoduché. Ostatní ľudia im niekedy nerozumejú a pre ich bohatý vnútorný svet sa im občas pripisuje až prílišný sklon k samotárstvu. Hoci sú na seba zvyčajne veľmi prísni, nie vždy vystúpia až na vrchol kariérneho rebríčka. Pritom sa vyznačujú niektorými unikátnymi vlastnosťami či schopnosťami, ktoré ich odlišujú od zvyšku sveta.

Sú veľmi prispôsobiví

Foto: archív
Foto: archív

Spoločnou črtou inteligentných ľudí je veľká flexibilita. Podľa nedávneho psychologického výskumu je prejavom inteligencie aj schopnosť zmeniť vlastné správanie s cieľom efektívnejšieho prispôsobenia sa svojmu okoliu. Takíto ľudia sa vedia šikovne adaptovať na zmeny v prostredí, v ktorom sa nachádzajú, a sú schopní dosiahnuť čokoľvek bez ohľadu na to, aké komplikácie a prekážky im prídu do cesty.

Sú si vedomí toho, že nevedia všetko

Foto: archív
Foto: archív

Na rozdiel od väčšiny sa inteligentní ľudia neboja povedať „neviem“. Vedia totiž, že nikto nemôže vedieť všetko, a to, čo nevedia, sa môžu naučiť. Naopak – výsledkom bádania uskutočneného pod vedením Justina Krugera a Davida Dunninga je zistenie, že menej inteligentní ľudia majú tendenciu svoje kognitívne schopnosti preceňovať.

Sú nekonečne zvedaví

 

Foto: archív
Foto: archív

Albert Einstein údajne povedal: „Nemám nijaké zvláštne nadanie, som iba vášnivo zvedavý.“ Inteligentní ľudia sú často fascinovaní tým, čo ostatní považujú za samozrejmosť. Aj výskum publikovaný v roku 2016 naznačuje, že existuje určitá spojitosť medzi detskou inteligenciou a otvorenosťou novým skúsenostiam, zahŕňajúcou aj intelektuálnu zvedavosť v dospelosti. Vedci vo Veľkej Británii počas 50 rokov pozorovali tisíce ľudí a zistili, že 11-roční, ktorí dosahovali lepšie výsledky v IQ testoch, sú aj v päťdesiatke otvorenejší novým skúsenostiam.

Sú vnímaví

Foto: archív
Foto: archív

Pre inteligentných ľudí je typické aj to, že sa neuzatvárajú pred novými myšlienkami alebo príležitosťami a sú ochotní akceptovať a zvážiť aj iné názory ako tie svoje. Rovnako sú otvorení alternatívnym riešeniam. Túto teóriu podporujú aj psychológovia, ktorí tvrdia, že ľudia otvorení novým veciam dosahujú v IQ testoch vyššie skóre. Inteligentní ľudia sa vyznačujú aj zvýšenou opatrnosťou: inteligentná myseľ jednoducho neuverí len tak hocičomu, ak nemá k dispozícii dostatok dôkazov.

Majú radi samotu

Foto: archív
Foto: archív

Vysoko inteligentní ľudia majú vyššie sklony k individualizmu a nerobí im problém byť osamote, zatiaľ čo menej inteligentní ľudia sú viac naviazaní na spoločnosť druhých. Aj nedávny výskum potvrdil, že inteligentní ľudia v porovnaní s ostatnými nedosahujú až takú mieru uspokojenia zo socializácie s priateľmi.

Sú sebadisciplinovaní

Foto: archív
Foto: archív

Vedci zistili, že medzi inteligenciou a sebaovládaním existuje určitá spojitosť. Účastníci jednej štúdie z roku 2009 dostali na výber buď okamžitú, no menšiu výplatu, alebo väčšiu výplatu k neskoršiemu dátumu. Výsledky výskumu ukázali, že tí, ktorí sa rozhodli pre väčšie výplaty k neskoršiemu dátumu, čiže tí, ktorí disponovali väčšou dávkou sebaovládania, mali vo všeobecnosti lepšie výsledky v IQ testoch.

Majú zmysel pre humor

Foto: archív
Foto: archív

Inteligentní ľudia berú život s určitým nadhľadom a majú kultivovaný zmysel pre humor. V tomto sa zhodujú aj vedci, podľa ktorých napríklad profesionálni komici dosahujú vyššiu úroveň verbálnej inteligencie.

Sú empatickejší

Foto: archív
Foto: archív

Niektorí psychológovia tvrdia, že empatia, čiže naladenie na potreby a pocity iných, je súčasťou emocionálnej inteligencie. Pre jedincov s vysokou emocionálnou inteligenciou je zväčša zaujímavé hovoriť s druhými ľuďmi a dozvedať sa o nich viac.

Dokážu spojiť aj zdanlivo nesúvisiace pojmy

Foto: archív
Foto: archív

Inteligentní ľudia sú schopní vidieť súvislosti aj tam, kde iní nie. Vidia paralely medzi na prvý pohľad nesúvisiacimi myšlienkami. Vieš, čo má spoločné sushi s melónom? Oba sa zvyčajne jedia surové a studené. Novinár Charles Duhigg tvrdí, že takéto spájanie súvislostí je charakteristickým znakom kreativity, ktorá môže súvisieť s inteligenciou. Duhigg, študujúci proces výroby filmu Frozen (Ľadové kráľovstvo) od spoločnosti Disney, dospel k záveru, že film je originálny a dômyselný najmä vďaka tomu, že preberá staré myšlienky a nápady. Tie potom propaguje inovatívnym spôsobom.

Prokrastinujú

Foto: archív
Foto: archív

Šikovní ľudia majú zvyk niektoré veci odkladať, pretože sa sústreďujú na to najdôležitejšie. Niektorí vedci však tvrdia, že inteligentní ľudia odkladajú dokonca aj prácu, ktorú považujú za zmysluplnú. Psychológ Adam Grant naznačuje, že prokrastinácia, ktorou bol známy aj Steve Jobs, je kľúčom k inováciám.

Rozmýšľajú nad otázkami, na ktoré neexistuje odpoveď

Foto: archív
Foto: archív

Inteligentní jedinci sa veľakrát zamýšľajú nad celým vesmírom a zmyslom života. Často sa sami seba pýtajú, aký je vlastne zmysel všetkého. Existenčný zmätok môže byť jedným z dôvodov, prečo majú inteligentní ľudia väčšie sklony k úzkosti. Inteligentní ľudia totiž zvažujú situácie z rôznych uhlov, čo znamená, že sú si vždy vedomí možnosti, že sa niečo nepodarí.