Nová rubrika portálu napalete.sk s názvom Rozhovor na palete štartuje s prvým hosťom – predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom. Hlavnou témou nášho interview sa celkom prirodzene stala najaktuálnejšia politická téma – utečenecká kríza v Európe a jej vplyv na Slovensko.

Utečeneckú vlnu do Európy spustili vojenské zásahy NATO v Afrike a na Blízkom východe. Zdá sa však, že západné štáty si nepriznávajú svoju vinu…

My si musíme uvedomiť, že sme členmi Európskej únie. Aj keď nie sme stotožnení so všetkými oblasťami, ktoré sme jej odovzdali, dnes sme jej neoddeliteľnou súčasťou. V tejto kríze sa ukazuje, že záujem NATO môže byť niekedy nadradený záujmom Európskej únie.

Aj táto kríza vznikla z necitlivých akcií NATO na spomenutých územiach. Naopak, aliancia nezasahuje na územiach, kde je to žiaduce. Islamský štát považujem z pohľadu EÚ za oveľa väčší problém, ako bol napríklad Afganistan, kde si Spojené štáty riešili vlastné záujmy. Ak má EÚ ambíciu byť svetovou veľmocou, musí mať vlastnú bezpečnostnú zložku.

Jedna vec je hospodársky súťažiť s Čínou a Ruskom, na druhej strane únia prichádza do súťaže aj s Amerikou. Je veľa oblastí, v ktorých vznikajú rozpory medzi EÚ a USA. Táto kríza by mala byť veľkým ponaučením aj pre fungovanie Európskej únie a NATO. Je nemysliteľné, aby sme žili v zoskupení štátov, ktoré si nevie chrániť ani to elementárne, čím sú hranice a bezpečnosť.

Prečo NATO nechráni schengenské hranice?

Turecko a súčasne Grécko majú najsilnejšie armády v NATO. Hovorí sa, že aj štátny dlh Grécka vznikol práve z budovania gréckej armády. Je až komické, že cez územia, kde je najviac vojakov, kde je taká veľká tanková divízia, ako majú Rusi, dokážu ľudia vybavení iba mobilmi vnikať na územie Európskej únie. Bojovníci Islamského štátu bez jediného výstrelu vnikli do EÚ z vojnového územia. Takže v ktorom inom momente by malo NATO zasiahnuť, ak nie pri ochrane našich hraníc? Nemyslím si, že tento alibistický postoj NATO prehĺbi dôveru medzi členskými štátmi.

Druhá vec je, že aj samotné štáty, ktoré sú členmi Schengenu, dostávajú obrovské peniaze na ochranu hraníc. Ja neviem, kde Gréci použili tieto finančné prostriedky. My si musíme sami každého utečenca na východnej hranici ošetriť a postarať sa oňho. Tak ako kedysi po mníchovskej zrade sa opäť ukázalo, že západné štáty nedokázali chrániť naše záujmy. Máme len dvanásťtisíc vojakov, pričom počet občianskych zamestnancov sa blíži k polovici počtu vojakov, ktorí vedia chytiť zbraň. Môžeme sa dostať do stavu, že si neubránime náš štát, keď zostaneme sami, lebo NATO sa o nás nepostará.

Prečo silné armády NATO Turecka a Grécka neochránili schengenskú hranicu?

Schengenské hranice stráži európska agentúra Frontex. Nie je to zvláštne, že ju nestrážia armády jednotlivých štátov?

Niekedy mám pocit, ako keď som pozeral film Matrix, ktorému som nerozumel. Čím som starší, tým viac sa mi zdá, akoby som v Matrixe žil a niektorým veciam naozaj nerozumiem. Nerozumiem tomu, že slovenské kasárne strážia súkromné bezpečnostné služby. Nikdy nepochopím, že štát vynakladá milión eur ročne na ochranu kasární a starí vyslúžilí vojaci nemajú prácu. Nerozumiem ani tomu, keď si štát prenajíma od súkromníka budovu, aby tam bolo ministerstvo. A rovnako nerozumiem tomu, že ochrana hraníc patrí pod akúkoľvek inštitúciu, a nie pod strategický záujem štátu.

Nechcem Frontex porovnávať so súkromnými bezpečnostnými službami, pretože je to inštitúcia, ktorá je zriadená Európska úniou. Chcem len podotknúť, že EÚ je nefunkčný dinosaurus, predimenzovaný administratívny celok. Ukázalo sa, že hranice nie sú dostatočne strážené.

Kto bude humánny k vám, keď pôjdete do Ameriky, ak sa tam vôbec dostanete bez dokladov? Kto sa spýta, či potrebujete pohár vody a lekárske ošetrenie? Keď obyvatelia EÚ idú kamkoľvek do zahraničia, nemôžu sa všade správať ako doma. Toto je veľké nešťastie fungovania Európskej únie, že sa veci neriešia koncepčne, ako to vidíme aj pri ochrane hraníc.

Medzi skutočných vojnových utečencov sa účelovo zamiešali tzv. ekonomickí migranti a množstvo bojovníkov Islamského štátu – väčšina bez dokladov. Napriek tomu chce Brusel štátom vnútiť kvóty, aby sa o všetkých postarali. Čo s tým?

Ja stále žasnem, že je to vôbec možné. Nepočul som k tejto veci jediné vyjadrenie európskeho komisára. Videli sme tiež alibizmus a zlyhania našich europoslancov, ktoré sa teraz zametajú. Europoslanec za SNS Jaroslav Paška už v roku 2012 upozorňoval, že sa nám idú brať kompetencie v azylovej politike a ministerstvo vnútra mlčalo. Je veľmi ľahké s eufóriou vyhlásiť, že Slovensko utečenecké kvóty zavetuje. Potom sa zrazu ukáže, že nemáme právo veta a že to nie je jediná oblasť, kde nám môže Brusel niečo nadiktovať. Rovnako musíme legislatívne preberať práva LGBTI osôb, vyrovnávať práva homosexuálnych zväzkov…

O tom, že ekonomickí migranti sú neprijateľní, je asi zbytočné sa baviť. Nie je možné, aby ktokoľvek, kto sem príde, mal vyrovnanú životnú úroveň spôsobom, že len zaklope na dvere a my sa máme oňho okamžite postarať, aby mal kde bývať, čo jesť a aby si sem politickí azylanti mohli priviesť aj svojich blízkych v priamej línii.

Pri ekonomických migrantoch, ktorí sem prišli bez dokladov, by malo byť v Európskej únii centrálne schválené to, čo urobil Viktor Orbán – kto príde na územie štátu v Európskej únii bez dokladov, je okamžite vyhostený. Prepáčte, migrant nemá doklad, ale má mobilný telefón? Kto platí paušál týmto ľuďom? Kam telefonujú? S kým komunikujú? V dnešnej dobe technických prostriedkov už nemôže byť problém do 48 hodín identifikovať krajinu pôvodu kohokoľvek.

Foto: Michaela Kolimárová
Foto: Michaela Kolimárová
Vyskytli sa podozrenia, že súčasná imigrantská vlna je niekým organizovaná a financovaná…

Nevidíme, že by utečenci utekali do Spojených štátov amerických, pretože ich prezident by v takej situácii nemohol zostať vo svojej funkcii ani sekundu. Nevidíme, že by utekali do Ruska, Číny, Austrálie… Utekajú do Európskej únie – do ekonomického blahobytu, do dinosaura, ktorý nie je schopný sám sa brániť. Môže to organizovať niekto, kto odhalil slabosti Európskej únie, niekto, kto veľmi dobre pozná psychológiu a modely správania Európana, niekto, kto chce vniesť nepokoje medzi jej občanov.

Je to veľmi sofistikovaná hra proti nám a EÚ nemá inú šancu, len sa v tejto otázke spojiť a jednotne postupovať. Lenže je tu trauma západných štátov z obdobia kolonizácie a 2. svetovej vojny, ktorá ovplyvňuje ich mentalitu a alibizmus. Môže sa to skončiť aj rozpadom toho, čo považujeme nielen my Slováci za príjemné – napríklad slobodného pohybu bez dokladov, lebo prirodzene sa každý štát začína uzatvárať.

Niektoré kroky predstaviteľov západných štátov v utečeneckej kríze sú nepochopiteľné. Čo si o tom myslíte?

V západných štátoch majú už niekoľko generácií prisťahovalcov rôznych náboženských vyznaní a berú multikulturalizmus ako niečo, na čo si zvykli. Tamojší politici sú tiež len ľudia a uvedomujú si, že majú k dispozícii krátke volebné obdobie. Vedia, že títo prisťahovalci sú dnes občanmi týchto štátov a sú veľmi silnou voličskou základňou. Nemôžu si pohnevať tureckú menšinu v Nemecku, pretože dostanú Turkov mimo záujmov tej politickej strany, ktorá ich oslovuje. Chýba len malý krok, aby aj v Nemecku vznikla Turecká národná a možno aj islamská strana. V Londýne prisťahovalci po 20 rokoch politicky ovládli mestské časti. A to je už sila.

Vo vyhláseniach západných politikov však cítim len chaos a strach. Aj Angela Merkelová, ktorá ešte donedávna pôsobila ako nemecká Margaret Thatcherová, chytá paniku. Bude veľmi zaujímavé sledovať, ako jej politické kroky v rámci utečeneckej krízy dopadnú vo vzťahu k Nemecku. Mám pocit, že ľudia sú radšej klamaní, ako by mali počuť pravdu. Radšej od politikov počujú „Veď sa to nejako vyrieši“.

Západní politici si uvedomujú, že prisťahovalci sú veľmi silnou voličskou základňou:

Keby ste boli na mieste európskych politikov, ako by ste riešili utečeneckú krízu?

Je iné byť politik a iné štátnik. V prvom rade by som povedal, že akékoľvek rozhodnutie vysokých funkcionárov Európskej únie by malo zachovávať základné ľudské práva. Nesmie byť xenofóbne, rasistické, nehumánne a musí byť prísne v duchu zákonov, ktoré platia v Európskej únii. Zároveň však musí však byť rázne a pružné, nie alibistické. Prečo? Preto, aby sa ten chýr o tom, že utečencovi stačí prekročiť hranice, prísť do Nemecka alebo Švédska a bude žiť v raji, čo najrýchlejšie zastavil. EÚ toto nemôže vyriešiť bez súčinnosti s vojskami NATO. Prvým krokom by mala byť ochrana hraníc, vytvorenie zberných táborov a zastavenie prísunu prisťahovalcov. Druhým krokom by bola aktivizácia svetových veľmocí smerom ku skončeniu konfliktu v Sýrii a proti Islamskému štátu.

Čo s utečencami, ktorí už sú na území EÚ?

Bolo by sa treba v duchu legislatívy a prijatím legislatívnych opatrení humánnym spôsobom postarať o tých, ktorí už sú na území Európskej únie. Ale ten, kto sem príde bez dokladov, nevie sa identifikovať, oklame úrad – pri prvom klamstve odchod! Ak raz nedostane azyl, lebo klamal v niektorom štáte Európskej únie, nemá právo ísť do azylového konania nikde inde a musí byť vyhostený. Aj keď je to veľmi náročné, musí sa pristúpiť k triedeniu týchto utečencov, pričom každý štát ho musí robiť individuálne. Pri poskytovaní pomoci prísne rozlišovať ľudí, ktorí prišli ako prenasledovaní, a ktorí prišli ako ekonomickí migranti.

Štáty by si riešenie problémov s migrantmi nemali medzi sebou hádzať ako horúce zemiaky a nedajbože sa vykupovať z tohto mechanizmu. Každý štát zodpovedá za utečencov, ktorých má na svojom území. Čo s nimi? To, čo so všetkými utečencami, ktorí sú na území konkrétneho štátu. Takže, keď Slovensko zachytí utečencov, existujú pravidlá: zberný tábor, zdravotná starostlivosť, možnosť vyhostenia. Postaráme sa o tých, ktorých sme zachytili. Ak je potrebné pomôcť štátom, ako je Maďarsko, humanitárnou a zdravotníckou pomocou, myslím si, že vieme ísť aj nad rámec svojich záujmov a deklarovať reálnu pomoc zložkami, ktorými disponujeme.

Ja hovorím, že my Slováci už tradične máme pod patronátom Sedembolestnej Panny Márie šťastie. To šťastie vidím v tom, že utečenci neprechádzajú cez územie Slovenska. Keby cez nás prechádzalo také množstvo utečencov, aké prechádza cez Maďarsko, bol by tu chaos a panika, ktorá by ukázala nepripravenosť našich zložiek ani na elementárne veci, nieto ešte na ochranu hraníc a staranie sa o utečencov. V takom stave je dnes Slovensko.

Foto: Michaela Kolimárová
Foto: Michaela Kolimárová
Bude utečenecká kríza pokračovať aj v budúcom roku? Je reálne ju zastaviť?

Musím povedať, že vidím veľa diplomatických krokov Európskej únie, ktoré smerujú k zastaveniu utečeneckej krízy. Musí byť zastavená, lebo by zničila členské štáty a celú úniu. Tu nie je iná cesta, ide len o to, akým spôsobom to urobiť. Samozrejme, dôsledky utečeneckej krízy v konečnom dôsledku aj tak vždy dobehnú tých, ktorí tieto veci spôsobili.

Pozrime sa, kto sa podieľal na rozbíjaní politických systémov štátov na severe Afriky. V časoch svojej najväčšej slávy Kaddáfí vlastnil najväčšie obchodné domy na londýnskom Oxford Street. Kaddáfí sa netajil svojím priateľstvom s anglickými, francúzskymi či talianskymi predstaviteľmi, často bol u nich vítaným spoločníkom. Západ mu dokonca odpustil teroristické útoky, ktoré mu boli pripisované. Líbya bola nárazníkovou zónou, zachytávajúcou utečencov z Afriky. Keď sa potom Západ rozhodol Kaddáfího režim a režimy v okolitých štátoch zvrhnúť, nesie zodpovednosť za to, aký systém sa v nich zaviedol. Slovensko nemá za toto zodpovednosť a ani ekonomicky nemáme na to, aby sme riešili záležitosti, ktoré sme nespôsobili. My naozaj nemôžeme byť donekonečna drancovaní, ponižovaní, rozoberaní.

Imigračnú vlnu musí EÚ zastaviť, inak ju zničí:

Rázne opatrenia Viktora Orbána proti náporu imigrantov i jeho ďalšie kroky vyvolávajú sympatie, na druhej strane jeho nacionalistická politika stále predstavuje nebezpečenstvo pre Slovensko. Nezabúdajme, že je autorom výroku, že pozná iba maďarsko-poľskú hranicu…

S chladnou hlavou som mnohokrát povedal, že sa mi páčia opatrenia Viktora Orbána vo vzťahu k štátu. Opatrenia na ochranu hraníc nie sú jedinými. Nedovolil, aby strategické spoločnosti padli do rúk finančných skupín, ako sa to deje na Slovensku. Urobil poriadok s zahraničnými investormi, určil pozíciu štátu a súkromného sektora, štátu a zahraničného investora, znížil nezamestnanosť z 11 na 7 percent a naštartoval ekonomiku. Zabezpečil vzorové čerpanie eurofondov. Toto sú veci, ktoré urobil pre svoj národ vzorovo.

Pokiaľ však bude Viktor Orbán hovoriť o Slovensku ako o hornom Uhorsku, so Slovenskou národnou stranou bude mať vždy problém. Ktokoľvek, či je to Jobbik alebo Orbán. Keď budú naše mužstvá z južných území hrať v maďarskej lige, keď budú predstavitelia národnostných strán na Slovensku žiadať autonómiu na južných územiach, keď budú presadzovať, aby na rokovaniach zastupiteľstiev v písomnom styku boli používané jazyky národnostných menšín, napríklad v úradných rozhodnutiach o stavebných konaniach, tak budú mať problém so Slovenskou národnou stranou, pretože našou úlohou je hájiť slovenské záujmy.

Keby ste mali možnosť reálne ovplyvňovať chod nášho štátu, aké problémy by ste riešili prednostne?

My sa nesmieme hrať na orbánovskú politiku, ale reálne musíme začať robiť kroky, ktoré v štáte použil Orbán, ktoré použilo Poľsko, ktoré v Česku zavádza Andrej Babiš. To je jedna zo základných úloh: identifikovať štát. Čo vlastne štát v pozícii členstva v NATO a Európskej únii bude garantovať občanovi, lebo sú veci, ktoré sme kompetenčne odovzdali.

Za najnešťastnejšie považujem, že nemáme vyjasnenú pozíciu štátu a súkromného sektora. Stále máme pocit, že čo je štátne, je zlé, to nefunguje a naučili sme sa všetko odovzdávať do rúk súkromného sektora. Keď zaplatím dane, mal by som si byť istý, že nebudú rozkradnuté, nestratia sa v mašinérii štátu, ale objavia sa tam, kde to treba. Takže je potrebné zastaviť všetky ventily, ktorými unikajú financie, alebo sa priamo rozkrádajú. Politici, predstavitelia štátu, štátni úradníci sa nenaučili byť zodpovední za to, čo urobili zle, a aj preto štát nefunguje.

Musíme vytvoriť ekonomicky silný štát, v ktorom ústavným zákonom zastavíme predaj strategických spoločností. Musíme postaviť do pozoru všetky obchodné reťazce, ktoré vyvážajú obrovské zisky, aj mimoriadnym zdanením z obratu, kým nebudú predávať dostatočný podiel slovenských potravín. Je potrebné urobiť poriadok vo funkčnosti zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. A množstvo ďalších zmien, ktoré sú obsiahnuté v našom programe.

Foto: Michaela Kolimárová
Foto: Michaela Kolimárová

Som rád, že niektoré veci sa dostávajú do života aj tak, že o nich verejne hovorí Slovenská národná strana. Mne neprekáža, že nám niekto ukradne slogan na bilborde, alebo že nám ukradne myšlienku z programových téz – dôležité je, že sa niečo rieši, posúva, čo je úloha opozičnej strany. Neviem, akou silou budeme disponovať po voľbách, ale viem, čo by som robil s mocou, akú má dnes Robert Fico. Slovensko by mohlo byť oveľa ďalej, keby sme o víziách nielen rozprávali a nerobili opatrenia iba pol roka pred voľbami. Keby sme mali možnosť naše ciele realizovať, potom by som vedel povedať, ako by sme veci riešili. Zatiaľ viem povedať iba to, čo sme urobili v Slovenskej národnej strane.

Čo čaká Slovensko v najbližších rokoch – aj v kontexte súčasného turbulentného vývoja v EÚ?

Odpustite, nepoviem, aký vývoj čaká Slovensko. Nie som veštec. Myslím si, že človek má osud vo svojich rukách. Víziu a vývoj Slovenska určia Slováci. Či si znovu zvolia vládu jednej strany, ktorá bude sama niesť zodpovedať za vývoj Slovenska, alebo si zvolia vládu zloženú z viacerých politických strán. Nestačí len doma hundrať a nadávať, treba sa pričiniť o zmeny a ísť voliť.

Hovorím, že sa chcem dotknúť štátnej moci, aby som vedel veci zmeniť. Záleží na ľuďoch, či dajú dôveru Slovenskej národnej strane, aby sme mohli do vecí verejných zasiahnuť. Slováci už veľakrát v histórii pozitívne prekvapili a myslím si, že prekvapia aj v najbližších parlamentných voľbách, keďže nie všetko v tomto „štáte dánskom“ funguje.

Občania dnes majú dosť svojich starostí, ale cítia, že sa niečo zmeniť musí, pretože vidia, že sa rozhoduje „o nás bez nás“ a veci, ktoré nie sú pravdivé, sú vydávané za pravdu. V ľuďoch zostal zdravý rozum napriek tomu, že na nich pôsobí obrovská mediálna mašinéria, manipulácia s informáciami, ohlupovanie národa. Teraz treba zabojovať a ostatné je len v našich rukách.

Orbán si zaslúži rešpekt, ale ak pôjde proti Slovensku, bude mať problém so SNS:

4 komentárov

  1. Pred kazdymi slovenskymi volbami pride niekto, kto hovori o tom , co kazdy slovak vie.EU je spolok, ktory je zbyrokratizovany a nema buducnost.Ale co s tym?

Comments are closed.