Úvod Video Anton Hrnko: Matúš Čák Trenčiansky a nástup novej dynastie

Anton Hrnko: Matúš Čák Trenčiansky a nástup novej dynastie

Záznam z ôsmej prednášky historika a poradcu predsedu NR SR Antona Hrnka z cyklu Slovenské dejiny v európskom kontexte, ktorý je venovaný kľúčovým otázkam našej histórie, s názvom Matúš Čák Trenčiansky a nástup novej dynastie. Cyklus organizuje OZ Cyrilometodiada.