Úvod Video Anton Hrnko: Od Veľkej Moravy k uhorskému štátu

Anton Hrnko: Od Veľkej Moravy k uhorskému štátu

Záznam z piatej prednášky historika a poradcu predsedu NR SR Antona Hrnka z cyklu Slovenské dejiny v európskom kontexte, ktorý je venovaný kľúčovým otázkam našej histórie, s názvom Od Veľkej Moravy k uhorskému štátu. Cyklus organizuje OZ Cyrilometodiada.