Úvod Video Anton Hrnko: Slovania, Slováci na strednom Dunaji

Anton Hrnko: Slovania, Slováci na strednom Dunaji

Záznam z druhej prednášky historika a poradcu predsedu NR SR Antona Hrnka z cyklu Slovenské dejiny v európskom kontexte, ktorý je venovaný kľúčovým otázkam našej histórie, s názvom Slovania, Slováci na strednom Dunaji. Cyklus organizuje OZ Cyrilometodiada.