Úvod Politika Babiš: Migrácia nie je ľudské právo

Babiš: Migrácia nie je ľudské právo

Foto: Marie Stránská

Vláda Českej republiky podľa očakávania odmietla účasť na globálnom pakte OSN o migrácii, čím sa táto krajina zaradila k ďalším, ktoré ho odmietli potvrdiť. Tlačovej agentúre ČTK prišlo toto rozhodnutie od samotného českého premiéra Andreja Babiša. Svoj odmietavý postoj avizoval už dávnejšie, spolu s ministrom zahraničných vecí Tomášom Petříčkom.

Česká vláda pôvodne uvažovala o prijatí globálneho paktu, ale s určitými výhradami, no z obáv, že tieto výhrady prestanú byť relevantné v okamihu, ako by bol pakt schválený, sa nakoniec rozhodla nepripojiť sa k paktu. Česká republika sa teda zaradila k Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Taliansku, Švajčiarsku, USA, Austrálii, Japonsku či Bulharsku, ktoré migračný pakt takisto odmietajú.

Odmietavý postoj vlád nachádza podporu aj u občanov. Podľa novínKronen Zeitung  v prieskume polovica Rakúšanov podporuje snahu svojej vlády o odchod z Paktu OSN pre migráciu, pričom 31 percent úplne súhlasí s odmietnutím paktu a ďalších 18 percent by taktiež “s väčšou pravdepodobnosťou súhlasila”. Len 29 percent má jasný opačný názor a zvyšok buď svoj názor nevyjadril, alebo túto zmluvu nepoznalo.

Podľa ministerstva zahraničných vecí Česku prekáža na dokumente to, že sa doňho nedostali niektoré priority, ako napríklad jasné rozlíšenie medzi legálnymi a nelegálnymi migrantmi alebo označenie nelegálnej migrácie za nežiaduce. Tým sa teda stierajú rozdiely medzi legálnymi a nelegálnymi migrantmi, čo by viedlo k masívnejšej migrácii vrátane tej nelegálnej.

“Hlavnými prioritami, ktoré ČR presadzovala, sú obhajovanie právnej nezáväznosti a suverenity štátov rozhodovať o tom, koho a za akých podmienok vpustia na svoje územie v súlade s národným právom, jasné rozlišovanie medzi legálnymi a nelegálnymi migrantmi, potvrdenie záväzku krajín pôvodu prijať späť svojich občanov a mechanizmus pre sledovanie implementácie kompaktu bez nových inštitúcií a nákladov,” upresňuje české ministerstvo zahraničných vecí podľa webu Novinky.cz.

Foto: archív

Do záverečného textu dokumentu sa teda nepodarilo presadiť ani bod o nútených návratoch nelegálnych migrantov ako o legitímnej súčasti migračnej politiky, čo bolo uznesenie navrhované dokonca aj Európskou úniou. Česko presadzuje zásadu, že najprv treba efektívne zamedziť pokračovaniu nelegálnej migrácie a až potom hľadať cesty pre väčšiu legálnu migráciu. Vláda však pripúšťa, že legálnu migráciu chápe ako prostriedok pre doplnenie chýbajúcich profesií pre domáci trh práce.

Premiér Andrej Babiš preto prízvukuje, že “odmietnutím paktu dáva ČR jasne najavo, že bude i v budúcnosti sama rozhodovať o tom, koho a za akých podmienok na svoje územie vpustí”. Zdôraznil, že migrácia nie je ľudské právo a pakt nerieši, či migranti potom budú mať právo pracovať, chodiť do školy či poberať sociálne dávky.