Úvod Z DOMOVA Bankám na Slovensku rastú zisky, zamestnanci sa však sťažujú na nízke mzdy

Bankám na Slovensku rastú zisky, zamestnanci sa však sťažujú na nízke mzdy

Foto: archív

Napriek z roka na rok rastúcim ziskom bánk na Slovensku ich zamestnancov trápia nízke mzdy a nevyhovujúce pracovné podmienky. Tvrdí to Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva s tým, že má problémy s kolektívnym vyjednávaním. Podľa nich je situácia najvypuklejšia v Tatra banke a v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia sa má schyľovať k štrajku. Obe banky však tvrdia, že mzdy zamestnancov pravidelne prehodnocujú.

Odborári upozorňujú na vysokú fluktuáciu v bankovom sektore. Napríklad v Slovenskej sporiteľni podľa nich dosiahla za minulý rok hodnotu 12,5 percenta, vo VÚB 20 percent a v ČSOB 17,9 percenta. UniCredit mal vlani opustiť takmer 18 percent zamestnancov. „Výnimkou nie je ani výskyt pobočiek, kde sa počas jedného roka vymení celý personál,“ uviedol v stanovisku pre médiá predseda zväzu Svetozár Michálek. Odborári to dávajú za vinu najmä nízkym mzdám.

Tento týždeň odborári uviedli, že v UniCredite nepomohli už ani dve kolá vyjednávania pred sprostredkovateľom a momentálne sa tam schyľuje k štrajku, keďže banka odmieta zvýšením miezd pokryť čo i len infláciu za predchádzajúci rok. Vedenie banky však situáciu nevidí dramaticky, tvrdiac, že jej snahou je byť jedným z popredných zamestnávateľov vo finančnom sektore v Európe.

“Rešpektujeme názory našich zamestnancov. Naďalej pokračujeme v diskusiách so zástupcami odborov, ako aj s našimi zamestnancami,“ uviedla pre TASR hovorkyňa UniCreditu na Slovensku Zuzana Ďuďáková. Tiež priblížila, že banka pravidelne prehodnocuje mzdy svojich zamestnancov. „Našou snahou je ponúkať konkurencieschopné odmeňovanie v tomto sektore, pričom zohľadňujeme súčasnú situáciu v hospodárstve a na trhu práce,“ doplnila Ďuďáková.

Predsedníčka Základnej organizácie odborového zväzu pri UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jana Szászová informovala, že 9. októbra v banke vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Ani po druhom kole kolektívneho vyjednávania však neprišlo k dohode. „Odborová organizácia je pripravená uplatňovať a hájiť práva zamestnancov prostredníctvom všetkých zákonných možností, štrajk nevynímajúc,“ avizovala Szászová.

Pre banku je podľa jej slov problémom napríklad vyplatenie vianočnej odmeny aj napriek prekročeniu plánovaného zisku. „UniCredit realizuje znižovanie nákladov na úkor zamestnancov, pričom na druhej strane nie je nijaký problém, aby členovia predstavenstva v súlade so skupinovou politikou dostávali ročné bonusy vo výške 100 percent ich ročnej mzdy.

Oproti tomu bežný zamestnanec, ak má šťastie a patrí k 70 percentám zamestnancov, ktorí ročný bonus dostanú, má vyplatený bonus iba vo výške od štyroch do šestnástich percent ročnej mzdy,“ upozornila s tým, že pri pracovnej preťaženosti, nadčasoch a dvojcifernej fluktuácii je zvyšovanie miezd a finančná motivácia zamestnancov pre odbory prioritou.

Najvážnejšia situácia pri rokovaniach o mzdách má byť podľa zväzu v Tatra banke, ktorá má odborovú organizáciu ignorovať vrátane návrhov na kolektívne vyjednávanie a nerešpektuje ani rozhodnutia inšpektorátu práce.

Foto: archív

„Zastávame názor, že partnerom na rokovanie so Zväzom pracovníkov poisťovníctva a peňažníctva nemôže byť jednotlivá banka. Zväz pracovníkov poisťovníctva a peňažníctva je odborovým zväzom a jeho partnerom na rokovanie o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa by mal byť príslušný zamestnávateľský zväz,“ tvrdí hovorca banky Boris Fojtík.

Zároveň uviedol, že banka dôsledne rešpektuje právo na kolektívne vyjednávanie a v tomto smere dodržiava všetky právne predpisy. „Nález inšpektorátu práce, na ktorý sa odvoláva odborový zväz, nemá povahu záväzného správneho rozhodnutia.

Tento akt považujeme za zjavne nezákonný, ktorého správnosť je navyše predmetom dvoch prebiehajúcich súdnych konaní, ktoré nie sú právoplatne ukončené. A preto pokusy o medializáciu zo strany odborového zväzu považujeme za neprimeraný zásah do rozhodovania nezávislých súdov,“ doplnil Fojtík.

Tatra banka podľa jeho slov každoročne upravuje mzdy všetkým zamestnancom. „Pri pozíciách, kde cítime najväčší nedostatok, upravujeme mzdy najvýraznejšie aj nad rámec či už inflácie alebo prognóz rastu miezd na trhu.

Okrem úprav miezd sa intenzívne venujeme aj zmenám ostatných pracovných podmienok. Či už benefitov, pracovného prostredia, možnosti flexibilnej práce, nástrojov na vyváženie pracovného a osobného života,“ dodal Fojtík s tým, že banka rieši aj všetky podnety zamestnancov.