Úvod Spoločnosť Bratislavu čaká prvé sčítanie bezdomovcov

Bratislavu čaká prvé sčítanie bezdomovcov

Foto: archív

Bratislavu čaká v prvej polovici novembra tohto roka historicky prvé sčítanie ľudí bez domova, ktorí žijú na území hlavného mesta. Sčítanie by okrem odpovede o presnom počte ľudí bez strechy nad hlavou v slovenskej metropole malo pomôcť vytvoriť systémovú mestskú sociálnu politiku a zlepšiť služby a pomoc ľuďom, ktorí si zvolili takýto spôsob života. Oznámil to bratislavský primátor Ivo Nesrovnal.

V súčasnosti nejestvujú štatistické údaje, ktoré hovoria o presnom počte bezdomovcov v hlavnom meste. Podľa odhadov to môže byť 3 000 až 6 000 ľudí, ktorí do Bratislavy prišli z celého Slovenska. „Údaj nám pomôže vyčísliť náklady s tým spojené.

Lepšie budeme vedieť komunikovať s ministerstvom práce a sociálnych vecí v spolupráci ako tento problém riešiť, napríklad pri rokovaniach o zmene zákona o sociálnych službách. Budeme vedieť lepšie nastaviť mestskú sociálnu politiku, čiže systém centier, rozdelenie služieb, kapacity,“ vyhlásil Nesrovnal.

Podľa Dariny Ondruškovej z Inštitútu pre výskum práce a rodiny sa spomínané sčítanie nebude týkať len bezdomovcov žijúcich priamo na uliciach, ale aj tých, ktorí využívajú služby nocľahární, útulkov, domovov na pol ceste, zariadenia krízového ubytovania či komerčné ubytovne.

Foto: archív
Foto: archív

Rovnako nepôjde iba o kvantitatívne sčítanie bezdomovcov, ale zamerať sa chcú aj na ďalšie sociálne aspekty, napríklad príčiny bezdomovectva, štruktúru ľudí bez domova, ako je vek či vzdelanie a iné sociologické charakteristiky a najťažšie problémy pri začleňovaní ľudí bez domova opäť do spoločnosti.

„Chceme ich zároveň informovať, že nejde o podujatie, ktoré by malo represívny charakter, ale malo by lepšie nastaviť služby, ktoré sú im poskytované,“ povedala Ondrušková.

Sčítanie by sa malo uskutočniť v priebehu niekoľkých hodín jedného vybraného dňa v prvej polovici novembra, v prípade ťažšie dostupných miest, kde sa bezdomovci najčastejšie zdržiavajú, môže ísť aj o niekoľko dní. Inštitút bude v tejto súvislosti spolupracovať aj s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú ľuďom bez domova.

Sčítanie podľa primátora bude stáť hlavné mesto podľa odhadov okolo 6 000 až 9 000 eur. „Tieto finančné prostriedky v rozpočte máme a myslíme si, že budú veľmi dobre investované,“ doplnil Nesrovnal.