Úvod ZO ZAHRANIČIA Brusel si pochvaľuje hladký prechod Chorvátska na euromenu

Brusel si pochvaľuje hladký prechod Chorvátska na euromenu

Fotomontáž: archív

Takmer týždeň po vstupe Chorvátska do eurozóny Európska komisia (EK) vyhlásila, že prechod Chorvátska z národnej meny na euro vo svojej počiatočnej fáze prebieha uspokojivo. Komisia odkázala, že bude aj naďalej pozorne monitorovať všetky fázy prechodu na euro.

Prechod na euro sa uskutočnil 1. januára 2023, čo podľa EK predstavuje “dôležitý míľnik pre Chorvátsko, eurozónu a celú EÚ”. Veľká časť hotovostných platieb v obchodoch (51 percent) sa od začiatku roka uskutočnila už len v eurách. Väčšina transakcií (93 percent) viedla k tomu, že spotrebitelia dostali hotovosť len v eurách.

EK uviedla, že podľa jej prvých prieskumov 35 percent opýtaných chorvátskych občanov uviedlo, že pri sebe nosia už len eurobankovky a 36 percent respondentov uviedlo, že nosia len euromince. Sťahovanie bankoviek a mincí národnej meny kuna z obehu sa začalo v decembri 2022. K 31. decembru bolo z obehu stiahnutých 55 percent pôvodných bankoviek a tretina mincí.

Eurokomisia tvrdí, že chorvátsky maloobchodný sektor sa dobre vyrovnal s procesom prechodu na euro a paralelným zaobchádzaním s dvoma menami. Neboli hlásené nijaké závažné problémy týkajúce sa dlhých radov v obchodoch alebo ťažkostí pri pokladniach.

Podľa Bruselu bezproblémovo prebehla aj konverzia v bankomatoch, pričom 70 percent všetkých bankomatov už od prvej hodiny 1. januára 2023 distribuuje eurobankovky. Počet a objem výberov hotovosti zostal na porovnateľnej úrovni ako pred zavedením eura.

Podľa správy EK chorvátske orgány prijímajú aktívne opatrenia v súlade s pravidlami o zavedení eura s cieľom chrániť spotrebiteľov a riešiť obavy z nezákonného zvyšovania cien v období prechodu na euro.

Duálne zobrazovanie cien v kunách a eurách sa stalo povinným 5. septembra 2022 a bude platiť do 31. decembra 2023. Zaviedol sa etický kódex podnikania, ktorý má zabezpečiť stabilitu cien tovarov a služieb tým, že pomáha podnikom správne prepočítavať a zobrazovať ceny, bez ich neoprávneného zvýšenia.