Úvod Z DOMOVA Bývalá vicepremiérka Tóthová vyzýva Kolíkovú na podanie demisie. Upozorňuje ju aj na...

Bývalá vicepremiérka Tóthová vyzýva Kolíkovú na podanie demisie. Upozorňuje ju aj na trestnoprávnu zodpovednosť

Katarína Tóthová. (Foto: archív)

Ku kritikom ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej požadujúcim jej odstúpenie z funkcie sa pridala aj niekdajšia vicepremiérka a ministerka spravodlivosti Katarína Tóthová. V súvislosti s prípadom tragickej smrti policajného viceprezidenta Milana Lučanského vo väzbe napísala súčasnej šéfke rezortu otvorený list.

V jeho úvode Tóthová Kolíkovej vyčíta, že nevykonala osobnú kontrolu situácie vo väznici, čo je znakom neuvedomenia si špecifického postavenia ministra spravodlivosti k väzenstvu. Ten totiž podľa nej nie je iba monokratickým vykonávateľom štátnej správy k jednotlivým úsekom odvetvia.

„Pozícia ministra má aj ďalšiu dimenziu – je vrchným veliteľom Zboru väzenskej a justičnej stráže a riadi ho rozkazom. Takúto pozíciu nemá ani minister vnútra a ani minister obrany, kde pozíciou vrchného veliteľa podľa Ústavy SR disponuje prezident republiky,” píše bývalá podpredsedníčka vlády z rokov 1994 – 1998.

“Je zrejmé, že také významné kompetencie nesú nielen široký okruh práv, ale aj povinností ministra spravodlivosti k väzenstvu. Táto otázka má širokú úpravu aj v zmluvách a aktoch Rady Európy, ako aj Európskej únie.

Ide napríklad Európsky dohovor o zabránení mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania z roku 1987, ku ktorému SR pristúpila v roku 1994, z ktorých vyplýva nielen povinnosť ľudského zaobchádzania, ale aj povinnosť chrániť väzňa pred jeho samovražednými úmyslami.

Mária Kolíková. (Foto: archív)

V čase môjho výkonu funkcie ministerky spravodlivosti, pri mojich osobných a vopred neohlásených kontrolách niektorých väzníc, ako aj osobných rozhovorov s väzňami a odsúdenými v ich cele, som zistila, aké vážne dopady môže mať pobyt vo väznici na psychickú stránku človeka,” pokračuje Tóthová.

V závere ministerku Kolíkovú vyzýva na podanie demisie s možnými pochybeniami v súvislosti s Lučanského väzbou. “Ako absolventka právnickej fakulty dozaista viete, že ak by prišlo k preukázaniu pochybenia, nastúpila by právna zodpovednosť za nezákonný alebo nesprávny výkon verejnej správy, prípadne aj trestná zodpovednosť.

Chcem Vám pripomenúť, že v demokratickom právnom štáte popri týchto zodpovednostiach sa uplatňuje aj objektívna zodpovednosť, t. j. zodpovednosť za výsledok a to bez akéhokoľvek zavinenia. Táto zodpovednosť ako samozrejmá súčasť riadenia sa dnes uplatňuje v moderných modeloch demokratického právneho štátu ako samozrejmosť.

V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice objektívnu zodpovednosť prevzal vtedajší minister kultúry Marek Maďarič, čím dal signál nielen do vnútra Slovenskej republiky, ale aj smerom do zahraničia, že SR chce byť demokratickým právnym štátom.

Právnym štátom nielen zakotveným v čl. 1 ods.1 Ústavy SR, ale aj v realite. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, vážená pani ministerka, Vás vyzývam – rešpektujte túto kultúru moderného právneho štátu a podajte demisiu,” uzatvorila svoj otvorený list šéfke rezortu spravodlivosti Márii Kolíkovej Katarína Tóthová.

Foto: Dušan Tropp