Úvod Z DOMOVA Čaputová informovala Radu Európy, že Slovensko sa nestane zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru

Čaputová informovala Radu Európy, že Slovensko sa nestane zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru

Foto: archív

Prezidentka Zuzana Čaputová informovala Radu Európy, že Slovenská republika sa nestane zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru. V tejto súvislosti zaslala Rade Európy list. Poslanci Národnej rady SR počas mimoriadnej schôdze 25. februára totiž nevyslovili súhlas s týmto dohovorom.

„Prezidentka rešpektuje, že NR SR 25. februára nevyslovila súhlas s Istanbulským dohovorom. V minulosti opakovane uviedla, že v prípade, ak NR SR rozhodne o dohovore ústavne predpísaným spôsobom, bude rešpektovať vôľu poslancov,“ priblížil hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Keďže nevyhnutnou podmienkou ratifikácie dohovoru je vyslovenie súhlasu parlamentu, k čomu však neprišlo, tento dohovor prezidentka neratifikuje. Istanbulský dohovor bol prijatý v Istanbule v roku 2011. Slovensko patrilo medzi prvé krajiny, ktorého zástupcovia ho vtedy podpísali a malo ho pôvodne ratifikovať ešte v roku 2013.

Poslanci Národnej rady SR v novembri minulého roku schválili uznesenie namierené proti tomuto dohovoru. Premiér Peter Pellegrini preto 10. februára požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby udelila splnomocnencovi vlády SR možnosť stiahnuť podpis z ratifikačnej zmluvy dohovoru.

Prezidentka premiérovi navrhla, aby sa vláda obrátila na Ústavný súd SR s tým, že bude rozhodnutie poslancov rešpektovať, ak o pristúpení alebo nepristúpení k Istanbulského dohovoru rozhodne ústavne predpísaným spôsobom.