Úvod Z DOMOVA Čaputová v novoročnom príhovore vyzvala na zmenu

Čaputová v novoročnom príhovore vyzvala na zmenu

Foto: archív

Prezidentka Zuzana Čaputová v novoročnom príhovore vyzvala na zmenu, v roku 2020 treba podľa nej robiť konkrétne kroky. Zdôraznila potrebu dotiahnuť zmeny v zdravotníctve, nevyhnutnosť postarať sa o seniorov aj potrebu rozumných investícií v školstve. Odstrániť podľa nej treba nedostatky právneho štátu.

Vyzdvihla potrebu dôvery a solidarity, kritizovala hrubosť a manipuláciu vo verejnej debate. Občanov vyzvala, aby prišli voliť vo februárových parlamentných voľbách: „O necelé dva mesiace, v deň, keď bude volič opäť kráľom, sa rozhodne, kto a v akej miere bude zastupovať občanov v zákonodarnom zbore. Využime túto veľkú príležitosť a poďme, prosím, voliť.“

Verejnosť vyzvala, aby z nového roka urobila rok šancí a využitých príležitostí. „Odstráňme choroby mladej demokracie v podobe nedostatkov právneho štátu a naplno využime potenciál, ktorý naše Slovensko má. Spoločne v spolupráci pri pestrosti názorov a postojov, s úctou k pravde a s ľudskosťou,“ vyhlásila v príhovore.

Dotiahnuť podľa nej treba zmeny v zdravotníctve, aby sa znížil počet odvrátiteľných úmrtí. Za potrebné označila aj zabezpečenie dostatku lekárov, zdravotných sestier a podmienok, ktorým budú pacienti dôverovať. V súvislosti so starnutím populácie upozornila na potrebu vybudovať pevný systém dlhodobej starostlivosti o seniorov.

Zamerať sa podľa nej treba aj na riešenie generačnej chudoby a nedostatku bývania. Rovnako zdôraznila záväzky v oblasti klímy a dôležitosť ochrany lesov, prírody a čistoty ovzdušia. Čaputová podotkla, že Slovensko potrebuje tiež rozumné investície do oblasti vzdelávania.

„Sila nápadov, inovácií, ktorými môžeme konkurovať svetu, nie je závislá od počtu obyvateľov. Určite je však závislá od rozumného investovania do vzdelania, vedy a výskumu,“ vysvetlila. Poukázala aj na odhalenie viacerých káuz a podčiarkla dôležitosť vymožiteľnosti práva, právnej istoty či rovnosti pred zákonom.

Vyzdvihla potrebu posilnenia nezávislosti a zodpovednosti polície, prokuratúry a súdov. Všetky tieto a ďalšie výzvy sa podľa jej slov nedajú vyriešiť za jeden rok, niektoré ani za jedno volebné obdobie. „Všetky však potrebujú, aby sme v roku 2020 urobili konkrétne a reálne kroky k zmene,“ zdôraznila.

Kritizovala hrubosť, vulgárnosť a manipuláciu vo verejnej debate. Vyzvala k spolupatričnosti a solidarite a poukázala na prípady násilia či problematiku národnostných menšín na Slovensku. Začlenením ľudí žijúcich na okraji či v núdzi sa dá podľa jej slov vytvoriť sociálne aj ekonomicky prosperujúcejšie Slovensko. Napriek rôznym kauzám, zlyhaniam jednotlivcov vyzvala Čaputová verejnosť, aby nestratila dôveru v políciu, prokuratúru, súdy, nemocnice, hasičov či úradníkov.

„Mnohí z nich odviedli v minulom roku kus dobrej práce, viacerí sa zachovali statočne, iní až hrdinsky,“ zdôraznila. Rovnako podľa jej slov netreba strácať dôveru v politikov, pretože nie všetci sú nehodní. „Nedajme sa otráviť rečami klamstiev a nenávisti,“ zdôraznila.