Úvod ZO ZAHRANIČIA Čaputovú trápi extrémizmus, radikalizmus a populizmus. Ohrozujú vraj právny štát

Čaputovú trápi extrémizmus, radikalizmus a populizmus. Ohrozujú vraj právny štát

Zuzana Čaputová na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. (Foto: archív)

Demokracia je najmä o duchu slobody, spravodlivosti, tolerancie a solidarity, ktorého obranným valom je právny štát. Na to, aby fungoval, potrebujeme zodpovedných politických lídrov, ktorí budú princípy právneho štátu brániť a presadzovať.

V prejave na 56. ročníku Mníchovskej bezpečnostnej konferencii to vyhlásila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Išlo o historicky prvú účasť slovenskej hlavy štátu na tomto podujatí, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko desiatok lídrov.

Zodpovednosť politických lídrov má podľa Čaputovej tri roviny. „Prvou rovinou je otázka formálneho nastavenia pravidiel. Zodpovednosť politických lídrov prispieť k tvorbe dobrých zákonov tak, aby garantovali spravodlivosť, istotu a stabilitu,“ zdôraznila prezidentka.

Druhá rovina zodpovednosti lídrov je podľa nej skôr morálna a tretia spoločenská. „Po návrate k demokracii sme veľa energie vložili práve do budovania systému spravodlivosti,“ skonštatovala slovenská prezidentka, podľa ktorej niektoré jeho časti sú v mnohom „moderné, flexibilné a pomerne progresívne.“

Napriek tomu podľa Čaputovej dnes krajiny Vyšehradskej štvorky čelia viacerým výzvam, ktoré majú spoločné korene v časoch komunistickej totality. „Výstižne to možno nazvať defenzívnym formalizmom postkomunistickej justície. Jednoducho kombináciou ignorácie ducha zákona a nedostatku odvahy.

Najväčšou výzvou sú stále ľudia, ktorí sú často nositeľmi tohto negatívneho dedičstva,“ myslí si slovenská prezidentka. Funkčná justícia musí preto podľa jej slov stáť na dvoch pilieroch – na nezávislosti a personálnej zodpovednosti.

„Druhá rovina zodpovednosti lídrov je osobná, alebo skôr morálna… Ochrana právneho štátu si vyžaduje lídrov, ktorí pochopia, že sebalimitovanie moci je nevyhnutné pre ochranu a fungovanie demokracie a samotnej krajiny. Vyžaduje si schopnosť odolať lákavému zvádzaniu mocou a nahradiť ho posilnením rešpektu voči pravidlám,“ povedala.

Za tretiu rovinu zodpovednosti lídrov považuje Čaputová rovinu spoločenskú. Všetci podľa jej slov čelíme nárastu populizmu, extrémizmu, či nezodpovednej rétoriky, ktorá „rozdeľuje naše spoločnosti a pomaly relativizuje, spochybňuje či priamo útočí na hodnoty a pravidlá“.

„Zodpovednosťou politických lídrov je nebáť sa prijať jasné a principiálne postoje ku všetkým prejavom extrémizmu a radikalizmu. Byť schopní zastať sa menšín, ochrániť a vyjadriť solidaritu so všetkými, na ktorých dnes extrémisti a populisti útočia. Poukazovať na manipulácie a lži, za ktorými sa často skrývajú prázdne a plané sľuby,“ zdôraznila.

Čaputová je presvedčená, že okrem dobrých zákonov či nezávislých súdov je hlavná výzva pre dobré fungovanie právneho štátu v našej západnej komunite rešpekt k pravde. „Osobitne politickí lídri majú zodpovednosť podporovať rešpekt k pravidlám, nepodľahnúť populizmu a neútočiť na niekoho len preto, že to prináša politické body.

Pretože lacné zisky na najbližšie štyri roky so sebou často nesú nenapraviteľné škody pre generácie. Je našou úlohou podporovať a chrániť to, čo je nevyhnutnou súčasťou každej zdravej demokracie – nezávislé médiá, či občiansku spoločnosť,“ dodala prezidentka s tým, že bez takejto politickej zodpovednosti nebude západ či Európa, ktorá chráni.

Foto: archív