Úvod Z DOMOVA Časopis Krásy Slovenska sa dožil stovky

Časopis Krásy Slovenska sa dožil stovky

Foto: Pavel Kapusta

Pred sto rokmi vyšlo prvé číslo legendárneho časopisu časopis Krásy Slovenska, vychádzajúceho dodnes. Vo svojej kategórii je tak najdlhšie kontinuálne vychádzajúcim slovenským periodikom. Od svojho začiatku sa venoval prírodným krásam a kultúrnym zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a tradíciám.

„Svetlo sveta uzrel v januári roku 1921 vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši a medzi jeho hlavných protagonistov patril Miloš Janoška,“ uviedol pre médiá Daniel Kollár, editor časopisu a majiteľ vydavateľstva Dajama, ktoré od roku 2004 prevzalo jeho vydávanie.

Hlavnou hybnou silou pri jeho vzniku bola skupina okolo Miloša Janošku a Pavla Stacha. „Obaja spolu s ďalšími priateľmi intenzívne pociťovali nedostatočnú propagáciu slovenskej turistiky a turistický časopis mal byť podľa nich najlepším prostriedkom k jej ďalšiemu rozvoju,“ pokračoval Kollár.

Ako dodal, od slov nebolo ďaleko k činom, najmä potom, čo so zbierkou pomohli aj americkí Slováci. “Celé to zorganizoval Stachov priateľ Matej Sopko, ktorý dokázal zozbierať na tú dobu veľkú finančnú sumu (5000 Kčs).“

Prvé číslo vyšlo v polovici januára 1921. Nepredávalo sa, ale bolo posielané ako ukážka s dôvetkom, že druhé číslo bude posielané už len skutočným predplatiteľom. Pilotné vydanie sa začínalo editoriálom Janošku, ktorý v ňom vytýčil heslo časopisu „Poznajme otčinu!”.

Jedna z jeho ďalších myšlienok načrtla i hlavný cieľ časopisu, platný dodnes: „Ide nám o povznesenie turistiky na Slovensku, ako v kraji v tomto ohľade zanedbanom, ale eminentne turistickom.“

Časopis vykonal v 20. storočí množstvo osvetovej činnosti. Hoci sa menila jeho štruktúra i rozsah, grafická úprava, počet čísel v jednotlivých ročníkoch, redaktori a vydavatelia, svojím obsahom zostal rovnaký.

V 80. rokoch boli podľa Kollára Krásy Slovenska z hľadiska ochrany prírody a pamiatok asi jediným kritickým médiom v Československu. Popularizovali ochranu prírody, uverejňovali poučné články o jej ochrane, ale aj mnohé návrhy a výzvy, čím prispeli aj k formovaniu environmentálneho a kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska, povedal.

Za sto rokov vyšlo viac ako tisíc čísiel časopisu a vystriedali sa pritom dve desiatky šéfredaktorov. Krásy Slovenska sa neodchýlili od svojho pôvodného motta ani po roku 2004. Časopis sa snaží o nekomerčné zviditeľňovanie nádherných kútov Slovenska, často nepoznaných.

Svedčia o tom stále rubriky, ktoré ho charakterizujú desaťročia (Tipy na výlety, Zažité v prírode, Odporúčame navštíviť či Okienko z Tatier), ale napríklad aj veľký seriál o ľudovej kultúre jednotlivých regiónov Slovenska.

Časopis má niekoľko tisíc čitateľov. Mnohí z nich sa každoročne zúčastňujú na tradičných stretnutiach, ktoré sa uskutočňujú od roku 1964, pričom sa striedajú lokality západného, stredného a východného Slovenska.

Kollár podčiarkol, že miesta organizovania zrazov boli a sú na niekoľko rokov dopredu rezervované: „V tomto roku by sa stretnutie malo uskutočniť v Ružomberku a na Malinom Brde, čiže symbolicky v Liptove – tam, kde časopis storočím vznikol.”

Historický exemplár časopisu Krásy Slovenska z minulého storočia. (Reprodukcia: archív)