Úvod ZO ZAHRANIČIA Česká vláda schválila návrh zákona, ktorý zavedie právo brániť sa pomocou zbrane

Česká vláda schválila návrh zákona, ktorý zavedie právo brániť sa pomocou zbrane

Foto: archív

Česká vláda schválila návrh na zmenu ústavy, ktorý má do textu základného zákona zaviesť právo brániť seba a iné osoby pomocou zbrane. Aj keď sa pôvodne očakávalo, že vláda dá k novele neutrálne stanovisko, kabinet premiéra Andreja Babiša po búrlivej debate súhlasil.

Viaceré rezorty totiž svoje stanovisko zmenili z neutrálneho na súhlasné. Príslušnú zmenu ústavy navrhlo 34 členov Senátu Parlamentu Českej republiky. V dôvodovej správe uviedli, že právo na život je najzákladnejšie, preto ho treba symbolicky povýšiť na ústavné právo.

Novela má Listinu základných práv a slobôd rozšíriť o právo brániť seba a inú osobu zbraňou za podmienok, ktoré určí zákon. „Územie Česka, Moravy a Sliezska sa dá z dlhodobého hľadiska považovať za relatívne bezpečné, aj napriek tomu však prichádza k individuálnemu násiliu,“ uvádza sa v správe predkladateľov návrhu zákona.

Zbraňou môže byť podľa správy všetko, čo urobí zásah proti ľudskému telu dôraznejším: „Môže to byť chladná zbraň, ktorej držanie zákon spravidla neobmedzuje, alebo strelná zbraň.“