Úvod Veda & Tech Čínski vedci teleportovali objekt na obežnú dráhu

Čínski vedci teleportovali objekt na obežnú dráhu

Vizualizácia: archív

Čínski vedci po prvý raz preniesli pomocou takzvanej kvantovej teleportácie stav častice z povrchu Zeme na obežnú dráhu. Vďaka kvantovej previazanosti častíc sa im podarilo premiestniť vlastnosti fotónu na párový fotón na satelite Micius. Nejde však o faktický prenos častice, ale iba o prenos informácie o jej stave. Previazaná častica tento stav prevezme a v podstate sa stáva pôvodnou časticou.

Čínsky úspech môže mať rozsiahle dôsledky na oblasť výpočtovej techniky a šifrovanie dát, šifrovanie komunikácie pomocou týchto technológií je však stále veľmi ďaleko. Vedci napriek tomu považujú ich pokus za „kľúčový posun smerom ku kvantovému internetu v globálnom meradle“. Momentálne je prenos limitovaný rýchlosťou svetla, po novom by sa však uskutočnil okamžite.

Experimenty s teleportáciou na základe kvantovej previazanosti sa vykonávajú už dlhší čas. Pri tom najnovšom však komunikácia prebehla na najväčšej vzdialenosti, navyše sa prvýkrát neuskutočnila medzi dvoma miestami na povrchu Zeme. Satelit Micius, vysokocitlivý fotónový prijímač vypustený do vesmíru vlani v auguste, sa od vedeckej základne v Tibete pohybuje vo vzdialenosti 500 až 1 400 kilometrov.

Foto: archív
Foto: archív

Kvantová previazanosť častíc spôsobuje, že úkony vykonané jednou časticou okamžite ovplyvnia správanie druhej. Teoreticky môže tento princíp fungovať na neobmedzenú vzdialenosť, ale ide o stav veľmi krehký, pretože fotóny sa vzájomne ovplyvňujú aj s inými časticami v ovzduší či v optických kábloch.

Kvantové objekty, ako napríklad fotóny, sa stanú previazanými, ak vzniknú v rovnakom bode v čase a priestore. Jednotlivé častice svetla sa môžu rozdeliť do dvoch previazaných častíc, ak sú napríklad vystavené pôsobeniu špeciálneho laserového lúča vyslaného cez určitý druh kryštálu.

Čínski vedci sú v kvantovej fyzike špička. V júni sa im podarilo previazať častice na rekordnú vzdialenosť stoviek kilometrov. Pri experimente potom vytvárali páry previazaných fotónov rýchlosťou asi 4-tisíc za sekundu, pričom jeden fotón vždy odoslali na satelit Micius a druhý z páru zostal na základni.

Nakoniec zmerali fotóny na Zemi a na obežnej dráhe, aby sa uistili, že previazanosť trvá. Počas 32 dní potom odosielali na obežnú dráhu milióny fotónov a úspešný prenos stavu zaznamenali v 911 prípadoch.