Úvod Z DOMOVA Čoraz menej vysokoškolákov študujúcich v zahraničí sa chce vrátiť

Čoraz menej vysokoškolákov študujúcich v zahraničí sa chce vrátiť

Foto: archív

Odlev vysokoškolákov zo Slovenska na štúdium v zahraničí je vysoký a rastie. Problém je, že iba polovica opýtaných sa plánuje vrátiť naspäť. Vyplýva to z prieskumu iniciatívy To dá rozum. Oproti priemeru krajín OECD (dve percentá) Slovensko dosahuje viac ako osemnásobný podiel vysokoškolákov študujúcich v zahraničí (17 percent).

Podiel študentov, ktorí sa rozhodli odísť za štúdiom na vysoké školy v zahraničí, za posledné roky rastie. V roku 2010 predstavoval 14 percent, čo bolo o tri percentuálne body menej ako v roku 2017. „V roku 2017 študovalo v zahraničí viac ako 32-tisíc študentov zo Slovenska, najviac v Česku. V roku 2018 tam na vysoké školy nastúpilo 21 292 študentov so slovenským štátnym občianstvom,“ tvrdí iniciatíva.

Do prieskumu sa zapojilo 1 404 študentov študujúcich na vysokých školách v zahraničí. Podľa iniciatívy sa s pobytom v zahraničí spája okrem nadobudnutia odlišných skúseností ako na Slovensku aj získanie dôležitých zručností pre život, ako napríklad väčšia samostatnosť či schopnosť prispôsobiť sa odlišnému prostrediu.

Výsledky však poukazujú na limitovaný záujem respondentov vrátiť sa späť na Slovensko. Iba polovica respondentov sa po skončení štúdia alebo niekedy v budúcnosti plánuje vrátiť späť. Veľká časť z týchto študentov pritom študuje odbory pripravujúce ich na profesie, ktoré sú na Slovensku nedostatkové, ako sú napríklad lekári, IT odborníci či špecialisti v iných technických smeroch.

„Tým, že sa veľká časť študentov neplánuje vrátiť, stráca Slovensko značný potenciál vzdelanej a vysokokvalifikovanej populácie. Krajina tak prichádza o budúcich odborníkov, ktorí by mohli prispievať k celkovému napredovaniu našej spoločnosti po ekonomickej, kultúrnej, vedeckej i spoločenskej stránke,“ konštatujú závery prieskumu.