Úvod Spoločnosť Čoraz viac Slovákov sa vracia zo zahraničia

Čoraz viac Slovákov sa vracia zo zahraničia

Foto: archív

Počet Slovákov, vracajúcich sa zo zahraničia naspäť domov, z roka na rok rastie. Zároveň je stále menej tých, ktorí odchádzajú hľadať svoje uplatnenie do zahraničia. Zvyšuje sa aj počet cudzincov prichádzajúcich na Slovensko za prácou, predovšetkým do regiónov s nedostatkom pracovnej sily. Vyplýva to z najnovšej analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR.

V posledných dvoch rokoch na Slovensko podľa údajov zdravotných poisťovní prišlo celkovo viac ľudí, ako z neho odišlo. Pozitívne migračné saldo bolo naposledy zaznamenané v roku 2009. Počet ľudí prichádzajúcich na Slovensko v roku 2016 prevýšil počet odídencov o takmer šesťtisíc. Vlani ich počet opäť narástol a dosiahol až 15-tisíc.

Každý tretí prichádzajúci v roku 2016 bol pritom cudzinec. Podiel príslušníkov iných krajín na imigrácii na Slovensko za posledné štyri roky vzrástol skoro o polovicu. Najväčšie zastúpenie spomedzi cudzincov majú občania Ukrajiny, Srbska a z krajín mimo Európy k nám prichádzajú najmä obyvatelia Vietnamu, Číny a Kórey. V porovnaní s ostatnými krajinami V4 je však prílev cudzincov na Slovensko výrazne nižší.

„Bez príchodu občanov z iných krajín by bolo migračné saldo stále záporné. Trend sa však zlepšuje. Kým v rokoch 2010 do 2015 prišlo každoročne späť približne 28-tisíc Slovákov, v roku 2016 sa toto číslo zvýšilo až na 32-tisíc,“ uvádza IFP.

Počet ľudí odchádzajúcich zo Slovenska vo veku 18 až 28 rokov je stále mierne vyšší ako počet prichádzajúcich. Ide o mladých ľudí, ktorí pravdepodobne práve skončili druhý, resp. tretí stupeň vzdelávania a v zahraničí hľadajú prácu alebo ďalšie možnosti vzdelávania. Cudzinci prichádzajú za prácou, kým Slováci majú aj iné dôvody na príchod.

Foto: archív

Až 61 percent prisťahovalcov vo veku 24 až 60 rokov, ktorí prišli na Slovensko v roku 2015, bolo okamžite ekonomicky aktívnych. Zo zahraničia prišlo s cieľom vysokoškolského štúdia na Slovensko v roku 2016 takmer 3-tisíc ľudí, pričom tvorili 8 percent všetkých nových zapísaných študentov. Približne polovica z nich pochádzala z Európskej únie (EÚ). Z krajín mimo EÚ prišlo najviac študentov z Ukrajiny (22 percent), Srbska (9 percent) a Nórska (5 percent).

Našinci ostávajú po návrate na Slovensku dlhodobo. Až 70 percent z nich sa usadí na minimálne päť až 10 rokov. Podľa prieskumov sú najčastejšími motiváciami návratu spätosť s rodným krajom, vôľa pomôcť slovenskej spoločnosti a nižšie pracovné tempo umožňujúce byť častejšie s rodinou.