Úvod Ekonomika Dana Meager: Slovensko sa výrazne podieľa na daňovej legislatíve EÚ

Dana Meager: Slovensko sa výrazne podieľa na daňovej legislatíve EÚ

Dana Meager. (Foto: archív)

V Bratislave sa skončila trojdňová medzinárodná konferencia Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) pre krajiny východnej Európy a strednej Ázie. Usporiadalo ju Ministerstvo financií Slovenskej republiky v zastúpení štátnej tajomníčky Dany Meager s cieľom vymieňať si skúsenosti a poznatky o boji proti znižovaniu daňového základu a prelievaniu ziskov do iných krajín prostredníctvom dividend a iných transferov.

Prerokúvané témy súviseli s faktom, na ktorý predčasom upozornila aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD): národné daňové legislatívy v minulosti nestíhali držať krok s rýchlym tempom globalizácie a rozvoja digitálnej ekonomiky a umožnili vznik medzier, ktoré nadnárodné korporácie využívali na neprimerané znižovanie daní.

„Pre Slovensko bolo cťou usporiadať takúto konferenciu pre krajiny, ktoré nie sú členmi OECD a nemajú podpísaný multilaterálny inštrument o zamedzení dvojitého zdanenia. Konferencia mala za cieľ krajiny viesť k tomu, aby vo svojich domácich legislatívach adaptovali medzinárodné štandardy, skrátka, aby svet v daňovej oblasti pracoval na rovnakých princípoch,“ povedala pre portál napalete.sk Dana Meager.

Ako doplnila, Slovensku ako usporiadajúcej krajine konferencie išlo o vzájomnú komunikáciu, ale aj o prestíž. „Ukázali sme, že Slovenská republika počas predsedníctva Rady EÚ dosiahla významný pokrok, keďže sa výrazne podieľala na dokončení a prijatí tzv. The Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD), čiže smernice Európskej únie proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Podľa nej sa má daňová legislatíva krajín tvoriť tak, aby sa dane platili tam, kde sa vykonáva ekonomická činnosť,“ doplnila Meager.

Momentka z konferencie BEPS. (Foto: archív)
Momentka z konferencie BEPS. (Foto: Ľudovít Števko)