Úvod Politika Danko: Do škôl propaganda nepatrí, musíme ju zastaviť

Danko: Do škôl propaganda nepatrí, musíme ju zastaviť

(Foto: Michaela Kolimárová)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky a Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyjadril znepokojenie nad skutočnosťou, že žiaci bratislavskej strednej školy boli vyzývaní k účasti na kontroverznom podujatí.

„Požiadal som ministerku školstva o rázne riešenie problému, ktorý vyvrcholil na Gymnáziu Jura Hronca, no môže sa týkať aj iných žiakov,“ uviedol Andrej Danko. Na spomínanom gymnáziu totiž plánovali zorganizovať tzv. Gender Swap Day v duchu agendy LGBTI a nahovárali žiakov preobliecť sa za opačné pohlavie. Šéfka rezortu školstva Martina Lubyová prisľúbila vo veci konať a avizovala prípravu legislatívnych krokov k riešeniu tejto problematiky na základných a stredných školách.

„Verím, že legislatívnou iniciatívou ministerka školstva podchytí stanovenie okruhu osôb, ktoré majú prístup na základné a stredné školy. Nikto nemôže spochybniť, že je dôležité nezneužívať pôdu základných a stredných škôl. Ide predsa o deti v krehkom veku, ktorým sa názory a hodnoty ešte len formujú. Školy, vyučovací a výchovný proces sa nesmie zneužívať na propagáciu ideí, alebo politických strán,” dodal šéf národniarov.

Zároveň podotkol, že niektoré školy majú schizofrenický prístup k ochrane detí. „Na jednej strane chránia osobné údaje detí a regulujú ich fotografovanie z dôvodu GDPR, na druhej strane školám nerobí problém nechať iných ovplyvňovať a zasahovať do formovania myslenia žiakov tretími osobami bez súhlasu rodičov.“

Práve z toho dôvodu by podľa Andreja Danka mal rezort školstva legislatívne upraviť aj to, kto môže do školy vstupovať a prezentovať svoje názory, a aké materiály tam môžu byť distribuované. Šéf parlamentu trvá na tom, že na školách by sa mala používať iba schválená odborná literatúra.

Reprodukcia: internet

„Žiaľ, sme svedkami toho, ako si niektoré politické subjekty z našich škôl urobili liahne svojich budúcich voličov. Nedávam to za vinu samotným školám, často sú totiž zneužívané danými subjektmi,“ vysvetlil. Samostatnou kategóriou sú vysoké školy, ktoré sú autonómne a na ktorých študujú už dospelí ľudia.

No deti do 18 rokov by mali v rámci vyučovacieho procesu prichádzať do kontaktu len s oprávnenými osobami, schválenou literatúrou, ako aj vzdelávaním. Ako predseda parlamentu na záver dodal, cieľom tejto legislatívnej úpravy nie je snaha zasahovať do práv menšín, ale potrebná ochrana maloletých, ktorí si svoj názor ešte len utvárajú a nik ich nemá právo bez súhlasu rodičov ovplyvňovať.