Darina Laščiaková – Vianočná nálada

Hudobno-slovné pásmo o slovenských Vianociach v minulosti, rozpráva Darina Laščiaková, hrá OĽuN, hudobné úpravy Ivan Dubecký, OPUS 1980