Úvod Politika Demonštrácia sily ukrajinský konflikt nevyrieši

Demonštrácia sily ukrajinský konflikt nevyrieši

Foto: archív

NATO testovalo svoje elitné vojská v severovýchodnom priestore Európskej únie, ruská armáda si pre manévre vybrala Sibír. Takáto demonštrácia vojenskej sily sprevádza v posledných mesiacoch konflikt na Ukrajine, o ktorom však všetci jednohlasne hovoria, že preň neexistuje vojenské riešenie.

Pocit strachu
Na Západe aj Východe sa znovu objavuje pocit strachu aj starosti, ktoré sa od skončenia studenej vojny pred 25 rokmi považovali za prekonané. Rusko po zániku Sovietskeho zväzu prišlo o štvrtinu svojho územia, polovicu obyvateľstva a značnú časť bohatstva.

EXPANZIU NATO K SVOJIM ZÁPADNÝM HRANICIAM CHÁPE MOSKVA AKO HROZBU, AKO NEPRIJATEĽNÉ ROZŠÍRENIE ZÓNY VPLYVU ZÁPADU AŽ PRED BRÁNU SVOJHO DOMU.

Foto: archív
Foto: archív

Západ sa zasa obáva, že by sa Putin mohol pokúsiť obnoviť niekdajší sovietsky priestor pod novou značkou. Ani jedna zo strán by však nemala strácať zdravý rozum. Rusko zostáva atómovou veľmocou: jeho arzenál tvorí 7 500 atómových zbraní (Spojené štáty ich majú 7 260). Tento potenciál však slúži len na udržanie vojenskej rovnováhy a rešpektu, nie na rozpútanie vojny.

Putinove snahy o modernizáciu armády a vojenského arzenálu treba chápať ako logický proces. Bojaschopnosť Moskvy totiž nie je na takej úrovni ako za studenej vojny, keď mala štvormiliónovú armádu. Počet ruských vojakov odvtedy klesol na necelý milión.

Na okraji priepasti
Hoci povinná vojenská služba zostala, jej dĺžka sa skrátila z dvoch na jeden rok. Ani branci už nie sú vycvičení ako kedysi a silu ruskej armády nemožno porovnávať s vojenskou silou krajín niekdajšej Varšavskej zmluvy.

Foto: archív
Foto: archív

Americký plán rozmiestnenia zbraní vo východoeurópskych krajinách len komplikuje zahraničnopolitickú situáciu. Vojenské uvažovanie by v nijakom prípade nemalo prevažovať nad diplomaciou.

POLITIKA UVOĽNENIA NAPÄTIA, KTOROU SA RIADILI WILLY BRANDT A HELMUT SCHMIDT, SA AJ DNES JAVÍ AKO SPRÁVNA: TREBA NIELEN ZBROJIŤ, ALE V PRVOM RADE KOMUNIKOVAŤ.

Obe strany by mali najprv urobiť tri kroky späť, aby sa dostali ďalej od okraja priepasti. Nevyhnutnou podmienkou zníženia napätia je dodržanie druhej minskej dohody, alebo aspoň zmrazenie ukrajinského konfliktu, kým sa ho nepodarí nevyriešiť iným spôsobom.

Foto: archív
Foto: archív