Úvod Spoločnosť Dlhší výpadok prúdu alebo vody by dnes ľudí zaskočil

Dlhší výpadok prúdu alebo vody by dnes ľudí zaskočil

Foto: archív

Väčšina súčasných domácností nie je pripravená na nepredvídané udalosti. Ak by však nastali, ľudia by sa dostali do veľkých problémov. Nemusí pritom ísť o prírodné katastrofy alebo veľké havárie. Stačí, keď na dlhší čas vypadne dodávka elektrického prúdu, tepla alebo pitnej vody. Zásoby jedla a vody alebo finančnej hotovosti vydržia väčšine dnešných domácností v lepšom prípade niekoľko dní.

Mnohí doma nemajú takmer nijaké zásoby a keďže všetko platia kartou, v peňaženke si nechávajú len pár eur. Odborníci pritom odporúčajú, že najnutnejšie zásoby potravín, ale aj peňazí by mali vystačiť minimálne na mesiac. Mnohí ľudia však také zásoby doma nemajú. Ešte horšie sme na tom s náhradnými zdrojmi osvetlenia, vykurovania alebo s liekmi.

Z psychologického hľadiska ide o udalosti presahujúce bežnú skúsenosť, sú náhle, nepredvídateľné a neovládateľné. Psychológovia sú presvedčení, že ľudia síce vedia, že sa také udalosti alebo nešťastia stávajú, ale nepredpokladajú, že by sa mohli prihodiť práve im.

Časy našich starých rodičov, keď mali ľudia doma bežne zásoby sviečok alebo petrolejku, v kuchyni kachle a na dvore studňu s vodou, sú nenávratne preč. Dnešný pretechnizovaný svet sa bez elektriny jednoducho nezaobíde. Pomerne pokojné časy spôsobili, že u ľudí zaniklo množstvo reflexov, ktoré boli pre predchádzajúce generácie úplne prirodzené.

Energetické systémy však nie sú stopercentne stabilné, nečakaná udalosť môže prísť v podstate kedykoľvek. Úroveň prípravy obyvateľstva na krízové stavy pritom nie je dostatočná. Mala by sa preto nájsť cesta, ako tento stav zlepšiť, či už špeciálnym predmetom na školách, alebo vydaním príručky s príslušným návodom, ako sa správať počas mimoriadnych udalostí.