Úvod Spoločnosť Dôchodkový vek sa opäť predlžuje

Dôchodkový vek sa opäť predlžuje

Foto: archív

Vek odchodu do dôchodku sa v posledných rokoch u nás posúva podľa strednej dĺžky života penzistov. Čím teda budeme dlhšie žiť, o to dlhšie budeme aj pracovať. Od 1. januára 2018 je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 139 dní. Oproti dôchodkovému veku 62 rokov a 76 dní, platnému na rok 2017, sa odchod na zaslúžený odpočinok v tomto roku oddiali o 63 dní. Platí to pre poistencov narodených po 31. decembri 1954.

Určitým výnimkám sa však zachováva znížený dôchodkový vek: niektorým ženám v závislosti od počtu vychovaných detí a ľuďom, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórii funkcií, teda baníkom, členom leteckých posádok, zamestnancom chemických prevádzok či poberateľom výsluhových dôchodkov.

Dôchodkový vek však nemožno posúvať donekonečna. Objavili sa úvahy, že by sa horná hranica mohla stanoviť na 64 alebo 65 rokov. Či vláda prijme také rozhodnutie, zatiaľ nie je isté. Kalkulačka, pomáhajúca určiť dôchodkový vek, je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Výpočet dôchodkového veku. Ak sa na poistenca vzťahuje nový spôsob určenia dôchodkového veku, ale jeho dôchodkový vek zatiaľ nie je možné určiť, kalkulačka ho na to upozorní.