Úvod Spoločnosť Domáce pálenie bude legálne. Vláda schválila zmeny

Domáce pálenie bude legálne. Vláda schválila zmeny

Foto: archív

Podľa novely zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh z dielne poslancov koaličného Mosta-Híd Bélu Bugára, Petra Antala, Tibora Bastrnáka, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka, ktorú odsúhlasila vláda, občania by si mohli súkromne vyrábať destiláty z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu, museli by však dodržať zákonom stanovené podmienky.

Novela ráta s tým, že súkromnú výrobu destilátov bude možné vykonávať v maximálnom povolenom objeme 25 litrov na osobu za kalendárny rok. V prípade, že viacero členov spoločnej domácnosti spĺňa definíciu súkromného výrobcu destilátu, uplatní sa obmedzenie maximálne 25 litrov destilátu ročne na celú domácnosť.

Napriek tomu, že na Slovensku rovnako ako v okolitých krajinách existuje dlhodobá tradícia súkromnej výroby destilátov z vlastného dopestovaného ovocia, je táto činnosť postavená mimo zákon. „Aktuálne riešenie nemožno považovať za postačujúce, keďže i napriek jednoznačnému zákazu a hrozbe trestného stíhania prichádza k súkromnej výrobe destilátov fyzickými osobami v nezanedbateľnom rozsahu,“ tvrdia predkladatelia.

Ich návrh preto definuje súkromnú výrobu destilátu, ako i súkromného výrobcu destilátu a stanovuje podmienky, za ktorých súkromný výrobca destilátu môže súkromnú výrobu destilátov vykonávať. Okrem minimálneho veku 18 rokov, vlastníctva destilačného zariadenia spĺňajúceho stanovené podmienky a zákazu použitia vyrobeného destilátu na inú ako súkromnú spotrebu, sa určuje maximálny objem vyrobeného liehu, ktorý súkromný výrobca destilátu môže vyrobiť za rok. Výroba by sa mohla realizovať v najviac 100-litrovom destilačnom zariadení.

Návrat k domácemu páleniu alkoholu presadil vo vláde Bugárov Most-Híd. (Foto: archív)

Súkromný výrobca musí okrem iného spĺňať podmienku dovŕšenia 18 rokov veku, na výrobu môže použiť iba ním dopestované ovocie a vlastné destilačné zariadenie spĺňajúce zákonné podmienky. Vyrobený alkohol sa nesmie predávať alebo akýmkoľvek spôsobom uvádzať na trh. Ministerstvu musí výrobca oznámiť, ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin nepovolenej výroby liehu alebo bol právoplatne uznaný vinným z niektorého z vymedzených priestupkov.

„Poslanecký návrh umožňuje súkromným výrobcom destilátu vyrobiť najviac 25 litrov alkoholu na osobu za kalendárny rok. Považujeme za problematické skontrolovať, či legálny súkromný výrobca destilátu nevyrobil v skutočnosti väčšie množstvo destilátu. V dôsledku toho by vzniklo riziko zvýšeného nárastu čierneho trhu s podomácky vyrobenými destilátmi,“ uviedol v predkladacej správe agrorezort.

Podobným situáciám sa chce ministerstvo vyhnúť dôkladným nastavením podmienok súkromnej výroby destilátu. Zároveň sa vymedzia kompetencie orgánov kontroly tak, aby sa predišlo nelegálnemu šíreniu vyrobeného destilátu medzi fyzickými osobami alebo do reštauračných prevádzok a pohostinstiev.

Možným riešením je napríklad zapečatenie destilačného zariadenia colnými orgánmi a jeho odpečatenie v prípade ohlásenej výroby destilátu. Podľa pôvodného návrhu poslancov Mosta-Híd má súkromný výrobca destilátu oznamovaciu povinnosť o nadobudnutí destilačného zariadenia.