Úvod Z DOMOVA Dôsledky epidémie zasiahli 93 percent živnostníkov a drobných podnikateľov

Dôsledky epidémie zasiahli 93 percent živnostníkov a drobných podnikateľov

Fotomontáž: archív

Dôsledky epidémie koronavírusu pocítilo 93 percent živnostníkov a drobných podnikateľov, z toho 36 percent prerušilo činnosť. Vyplýva to z prieskumu platformy Wilio.sk v spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom.

Výsledky ukazujú, že vyše 54 percent z opýtaných prichádza o prácu preto, že zákazníci rušia zákazky vzhľadom na obmedzenie styku osôb. Dvadsaťpäť percent opýtaných muselo prerušiť činnosť pre aktuálne platné nariadenia a takmer 11,5 percenta tak urobilo dobrovoľne. Iba 9,2 percenta opýtaných uvádza menší vplyv na ich podnikanie.

Okrem tých, ktorí prerušili činnosť, až 57 percent poskytovateľov služieb má vážny problém s klesajúcim dopytom po ich tovare či službách. Pätnásť percent hovorí, že ich služby sú žiadané približne rovnako. Iba približne 4,4 percenta hovorí, že sú ich služby žiadané viac ako pred začiatkom obmedzení.

Z opatrení na záchranu ich podnikania uviedli opýtaní ako najviac potrebné dotácie na prevádzkové náklady, ktoré musia platiť, aj keď nemajú príjem. Tie potrebuje vyše polovica opýtaných. Ako ďalšie uviedli odloženie splátok sociálnych a zdravotných odvodov a odloženie splátok existujúcich pôžičiek a úverov.

Šesťdesiatpäť percent účastníkov prieskumu v súčasnosti nevykonáva svoju činnosť, hoci im štát zatvorenie priamo nenariadil. „Trpia významnou stratou príjmov, pretože zákazníci zo strachu z vystavenia sa koronavírusu alebo z obáv zo zníženia svojich budúcich príjmov stratili záujem o ich služby a tovar,“ hovorí prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik.