Úvod Zaujímavé Dunaj je hlavný zdroj dopĺňania zásob podzemnej vody Žitného ostrova

Dunaj je hlavný zdroj dopĺňania zásob podzemnej vody Žitného ostrova

Dunaj pri Štúrove. (Foto: archív)

Európsky veľtok Dunaj má pre Slovensko mimoriadny význam, a to aj napriek tomu, že preteká viac-menej len po hranici nášho územia v dĺžke 172 kilometrov. Je totiž hlavný zdroj dopĺňania zásob podzemnej vody Žitného ostrova, jedinečnej zásobárne tejto strategickej suroviny.

Ďalšou nenahraditeľnou devízou Dunaja pre naše územie je hydroenergetický potenciál. Jeho využitie umožňuje Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré výrobou lacnej a ekologicky čistej energie prispieva k našej energetickej bezpečnosti.

Vodná elektráreň Gabčíkovo sa podieľa desiatimi percentami na celkovej vyrobenej elektrickej energii na Slovensku. Nezanedbateľné je aj zlepšovanie protipovodňovej ochrany územia. Jedným z najvýznamnejších prvkov bolo práve vybudovanie Vodného diela Gabčíkovo.

Dunajský región aj samotná rieka Dunaj predstavujú v rámci Európy osobitný prírodný, hospodársky a dopravný fenomén. Rieka je dôležitá pre osídľovanie, dopravu, výrobu energie, rôzne druhy hospodárstva, služieb, obchodu, poľnohospodárstva, kultúrne aj sociálne väzby.

Jej prírodné bohatstvo však dnešná spoločnosť často nedoceňuje. Obrovský potenciál Dunaja ako najväčšej európskej rieky sa nevyužíva v plnej miere a pokrivkáva aj ekologické správanie.

Foto: archív
Vodné dielo Gabčíkovo. (Foto: archív)