Úvod ZO ZAHRANIČIA Dve tretiny detí v školopovinnom veku nemajú prístup na internet

Dve tretiny detí v školopovinnom veku nemajú prístup na internet

Foto: archív

Dve tretiny detí v školopovinnom veku na celom svete nemajú prístup na internet. Ide až o 1,3 miliardy detí vo veku od troch do 17 rokov. Vo vekovej kategórii 15 až 24 rokov nemá prístup na internet 63 percent študentov.

Podľa šéfky UNICEF-u Henrietty Foreovej absencia internetového pripojenia „mladých ľudí izoluje od vonkajšieho sveta“. Deje sa tak v situácii, keď vlády celoplošne zatvárajú školy a milióny študentov sa musia spoliehať len na digitálnu výučbu. Tzv. digitálna priepasť prehlbovala nerovnosti medzi školopovinnými deťmi už pred vypuknutím pandémie.

Deti z najchudobnejších domácností a z odľahlých alebo nízkopríjmových krajín preto zaostávali za svojimi rovesníkmi z lepších pomerov a mali len malú šancu sa im vyrovnať. V subsaharskej Afrike a južnej Ázii nemá prístup na internet až deväť z desiatich detí. Z celosvetového hľadiska používalo internet v roku 2019 zhruba 55 percent obyvateľov mužského a 48 percent ženského pohlavia.