Úvod ZO ZAHRANIČIA Dve tretiny migrantov v Nemecku sú negramotné alebo majú len základné vzdelanie

Dve tretiny migrantov v Nemecku sú negramotné alebo majú len základné vzdelanie

Foto: archív

Nemecká verejnosť zažila ďalšie nepríjemné prekvapenie zo strany vládnych úradov. Keď sa predčasom ukázalo, že v Nemecku žije minimálne trojnásobok oficiálne udávaného počtu utečencov, bol to šok (hovorilo sa o milióne migrantov, dnes je známe, že od roku 2015 sú ich štyri milióny).

Ďalší šok prišiel teraz, keď Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Spolkový úrad pre migráciu a utečencov) zverejnil údaje o vzdelaní a kvalifikácii prichádzajúcich utečencov.

Takmer tretina utečencov je úplne negramotná a ďalšia bezmála tretina navštevovala vo svojej rodnej krajine iba miestnu základnú školu (mnohí z nich ju nedokončili). Podľa odhadov úroveň vedomostí absolventov základných škôl v domovských krajinách utečencov je približne na na úrovni 3. triedy nemeckých ZŠ.

Reálne čísla sú v skutočnosti ešte oveľa vyššie, pretože mnoho utečencov nenavštevuje nijaké integračné kurzy a väčšinou žije v uzavretých getách, kde sa nehovorí po nemecky. Z toho vyplýva, že skoro dve tretiny utečencov nie sú schopné uplatniť sa na nemeckom pracovnom trhu.

Potvrdzuje sa, že migrantská kríza je umelo vytvorená a nemecká vláda aktívne spolupracovala na jej organizovaní, aby naplnila plány globálnej finančnej oligarchie, ktorej cieľom je islamizácia Európy vrátane Nemecka.

Krajina pôvodu migranta Negramotní Základná škola Celkovo
Afganistan 34 % 27 % 61 %
Eritrea, Somálsko 23 % 41 % 64 %
Irák 20 % 34 % 54 %