Úvod ZO ZAHRANIČIA EK predstavila nový pakt o migrácii. Migrantov budeme musieť prijímať povinne, varuje...

EK predstavila nový pakt o migrácii. Migrantov budeme musieť prijímať povinne, varuje europoslanec Uhrík

Foto: archív

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová predstavila nový pakt o migrácii a azyle, ktorý podľa nej pokrýva všetky prvky potrebné pre komplexný európsky prístup k migrácii.

Exekutíva EÚ tvrdí, že “vylepšené a rýchlejšie postupy v azylovom a migračnom procese a uvádza do rovnováhy zásady spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a solidarity”. Súčasný azylový systém vraj už nefunguje a členské krajiny to za posledných päť rokov neboli schopné napraviť.

S novým paktom o migrácii a azyle komisia navrhuje spoločné európske riešenia tejto výzvy, pričom únia sa musí vzdať „ad hoc“ riešení a zaviesť predvídateľný a spoľahlivý systém riadenia migrácie.

Von der Leyenová zdôraznila, že jej kabinet navrhuje riešenie zamerané na opätovné vybudovanie dôvery medzi členskými štátmi a na obnovenie dôvery občanov v schopnosť únie riadiť migráciu ako takú.

„Únia už v iných oblastiach dokázala, že môže prijať mimoriadne kroky na zosúladenie rôznych perspektív. Vytvorili sme zložitý vnútorný trh, spoločnú menu a bezprecedentný plán obnovy. Teraz je čas postaviť sa výzve spoločného riadenia migrácie so správnou rovnováhou medzi solidaritou a zodpovednosťou,“ uviedla von der Leyenová počas vystúpenia.

Prvý pilier migračného paktu má spočívať v efektívnejších a rýchlejších úradných postupoch. Integrovaný postup na hraniciach EÚ po prvý raz zahŕňa predvstupovú kontrolu a identifikáciu ľudí, ktorí nelegálne prekračujú vonkajšie hranice EÚ alebo ktorí boli vylodení po záchrannej akcii na mori.

Za druhý pilier EK označila “spravodlivé rozdelenie zodpovednosti a solidarity”. Ide o to, že každý členský štát bez výnimky bude musie v čase migračnej krízy pomáhať pri stabilizácii situácie a musí zabezpečiť, aby si EÚ plnila svoje humanitárne povinnosti.

S ohľadom na pretrvávajúci odpor niektorých členských krajín proti relokáciám žiadateľov o azyl EK navrhla systém flexibilnej pomoci – od ochoty presídliť žiadateľov o azyl z krajiny prvého vstupu až po finančné záväzky v oblasti návratovej politiky a iné formy operatívnej podpory.

Ak napríklad krajiny ako Poľsko, Maďarsko, Slovensko alebo Česká republika odmietnu prijať utečencov z preplneného Grécka či Talianska, podľa nových pravidiel môžu týmto krajinám pomôcť znížiť počet utečencov na ich pôde „sponzorovaním“ návratu osôb bez nároku na udelenie právnej ochrany.

Komisia posunula spomenutý návrh Európskemu parlamentu a Rade EÚ, aby ho preskúmali a prijali potrebné právne kroky na vytvorenie spoločnej azylovej a migračnej politiky EÚ. Na dokument ostro zareagoval slovenský europoslanec za ĽSNS Milan Uhrík.

“Nová imigračná politika EÚ vyzerá v skratke takto: štáty dostanú 10-tisíc eur za imigranta. Kto ich odmietne, bude naopak platiť. A keď bude imigrantov priveľa, nastúpi ‘povinná solidarita’ a štáty budú musieť imigrantov prijímať povinne. Takúto imigračnú politiku rezolútne odmietame!” napísal Uhrík na sociálnej sieti.