Úvod Ekonomika EÚ je výhodná iba pre Západ: sme čistí platcovia do rozpočtu únie

EÚ je výhodná iba pre Západ: sme čistí platcovia do rozpočtu únie

Foto: archív

Významný francúzsky ekonóm Thomas Piketty tvrdí, že krajiny východnej Európy sú v rámci Európskej únie čistými platcami. Eurofondy sú podľa neho len omrvinky, aby “zakryli ľuďom oči“. V skutočnosti totiž západné spoločnosti “vyciciavajú” zo Slovenska približne dvakrát viac peňazí, než Slovensko dostáva formou eurofondov.

Mnohí ľudia, zrejme ovplyvnení probruselskou propagandou, si myslia, že západné krajiny prijali Slovensko a iné východoeurópske krajiny do Európskej únie z dobrosrdečnosti, s cieľom pomôcť nám a zvýšiť životnú úroveň. Opak je však pravdou.

Hlavní eurohráči Nemecko a Francúzsko totiž vypočítavo získali východné trhy pre svoje korporácie, ktoré si teraz z krajín ako Slovensko odvádzajú miliardové zisky. Európska únia preto ako almužnu rozdáva východoeurópskym krajinám eurofondy, ktoré sú však v porovnaní s financiami, ktoré z týchto krajín odchádzajú do západnej Európy, iba omrvinkami.

Koláž: archív

Tento fenomén popísal Thomas Piketty: “Priepasť medzi východom a západom Európy sa nezmenšuje. Naopak, prehlbuje ju rastúci odlev prostriedkov z Východu a stenčujúci sa prúd európskych dotácií zo Západu.”

Podľa Pikettyho sa to deje cez odvádzanie ziskov dcérskych spoločností na východe do západných centrál. “Európska integrácia síce východným krajinám priniesla vyššiu produktivitu ich ekonomík a pracovné miesta, ale zisky sú z veľkej časti transferované na Západ. Vzniká tak pocit koloniálnych pomerov,” upozorňuje francúzsky ekonóm.

V rokoch 2010 – 2016 odišlo 4,7 percenta poľského hospodárskeho výkonu v kapitálových príjmoch na Západ, zatiaľ čo opačným smerom z európskeho rozpočtu to bolo 2,7 percenta. V prípade Slovenska tento pomer predstavoval 4,2 ku 2,2 percentám. Nepriaznivo toto porovnanie vyznieva aj pre Maďarsko (7,2 ku 4 percentám). Suverénne najhoršie je na tom však Česko s pomerom 7,6 ku 1,9 percentám.

Eurofondy v týchto pomeroch tak vyznievajú len ako almužna. Zároveň korumpujú politické elity, ktoré tak nemajú chuť daný stav meniť. Okrem toho krajiny východnej Európy vrátane Slovenska pravdepodobne stratia ešte viac. Jestvuje totiž predpoklad, že po roku 2020 budeme dostávať oveľa nižšie eurofondy ako doteraz. Miliardové zisky však budú aj naďalej odsávané západným smerom. Z toho jasne vyplýva, že Európska únia je výhodná predovšetkým pre západné korporácie.

Foto: archív