Úvod ZO ZAHRANIČIA EÚ vyčlení miliardu eur na záchranu lesov vo svete

EÚ vyčlení miliardu eur na záchranu lesov vo svete

Foto: archív

Svetoví lídri sa na klimatickej konferencii COP26 v Glasgowe zaviazali zastaviť odlesňovanie do roku 2030. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti oznámila, že Európska únia na tento účel vyčlení jednu miliardu eur.

Eurokomisia v správe pre médiá pripomenula, že to bude príspevok EÚ ku globálnemu prísľubu financovania opatrení na záchranu lesov. Ide o päťročný balík finančnej podpory z rozpočtu EÚ, ktorý pomôže partnerským krajinám chrániť, obnovovať a udržateľne spravovať lesy na celom svete a plniť ciele parížskej klimatickej dohody.

„Lesy sú zelené pľúca zeme. Musíme ich chrániť a obnovovať. Zaväzujeme sa poskytnúť jednu miliardu eur na ochranu svetových lesov. Je to jasný znak záväzku EÚ byť na čele globálnej zmeny zameranej na ochranu našej planéty, čo je v súlade so Zelenou dohodou EÚ,“ uviedla von der Leyenová.

Podľa EK má uvedený finančný príspevok okrem zaistenia udržateľného obhospodarovania, obnovy a ochrany lesov podporiť aj trvalo udržateľný rast a zamestnanosť, prispeje k zmierňovaniu zmeny klímy a zachovaniu biodiverzity. Tok financií bude riadený v partnerstve s vládami tretích krajín, občianskou spoločnosťou, domorodým obyvateľstvom a súkromnými aktérmi.

Eurokomisia spresnila, že z prisľúbenej miliardy eur je 250 miliónov eur určených pre povodie rieky Kongo, ktoré pokrýva osem afrických krajín: Burundi, Gabon, Kamerun, Konžská republika, Konžská demokratická republika, Rovníková Guinea, Rwanda a Stredoafrická republika. Ide o druhú najväčšiu oblasť tropického dažďového pralesa na svete.

Exekutíva EÚ upozornila, že viac ako 1,6 miliardy ľudí na celom svete závisí od lesov, čo sa týka potravín, liekov a živobytia. Lesy chránia pôdu a podporujú 80 percent svetovej biodiverzity, pričom najväčšie lesné porasty sa nachádzajú mimo územia únie.

Lesy produkujú kyslík a čistia vzduch a sú nevyhnutné na zmiernenie klimatických zmien. Absorbujú až 30 percent emisií skleníkových plynov. Emisie skleníkových plynov spojené s odlesňovaním sú druhou najväčšou príčinou súčasných klimatických zmien. V rokoch 1990 až 2016 svet strácal lesné porasty rýchlosťou zodpovedajúcou približne 800 futbalovým ihriskám za hodinu.

EÚ podporuje ochranu lesov, najmä v strednej Afrike, už od začiatku 90. rokov 20. storočia. Deje sa tak prostredníctvom programu EÚ ECOFAC (Zachovanie biodiverzity a krehkých ekosystémov v strednej Afrike), pričom táto podpora pomohla zachovať približne 16 miliónov hektárov dažďových pralesov v povodí Konga.