Úvod ZO ZAHRANIČIA Europarlament vyzýva na zavedenie alternatív testov na zvieratách

Europarlament vyzýva na zavedenie alternatív testov na zvieratách

Foto: archív

Európsky parlament (EP) vyzval Európsku komisiu, aby čo najrýchlejšie prešla na systém výskumu, ktorý nepoužíva zvieratá na testovanie rôznych výrobkov. Za uznesenie s názvom „O plánoch a opatreniach na urýchlenie prechodu na inovácie bez použitia zvierat na výskum, regulačné testovanie a vzdelávanie“ zahlasovalo 667 poslancov a štyria boli proti.

Europoslanci požadujú celoeurópsky akčný plán s ambicióznymi a dosiahnuteľnými cieľmi, ako aj lehoty na postupné ukončenie používania zvierat pri výskume a testovaní. Podľa nich treba takéto testy obmedziť a nahradiť inými, ihneď ako to bude možné bez zníženia úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

Zákonodarcovia požadujú, aby bolo k dispozícii dostatočné strednodobé a dlhodobé financovanie s cieľom zabezpečiť rýchly vývoj, validáciu a zavedenie alternatívnych testovacích metód, a to aj prostredníctvom zvýšeného financovania v rámci programu Horizont Európa. Podľa uznesenia EP musia byť vedci, výskumní pracovníci a technici vyškolení na používanie pokročilých a alternatínych modelov testovania.

Parlament uznal, že predchádzajúce testy na zvieratách prispeli k pokroku v oblasti výskumu a medicíny, ako aj k vývoju bezpečných očkovacích látok vrátane vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Poslanci si zároveň uvedomujú, že jestvujú výskumy niektorých chorôb, pri ktorých sú testy na zvieratách stále potrebné. Zdôraznili však, že je pri takýchto pokusoch potrebné minimalizovať bolesť, strach a utrpenie zvierať a zaistiť im dobré životné podmienky.

Platné pravidlá EÚ obmedzujú testovanie na zvieratách na oblasť výskumu a stanovujú minimálne požiadavky na umiestnenie a starostlivosť o zvieratá. Testovanie hotových kozmetických výrobkov na zvieratách je v EÚ zakázané od roku 2004 a na kozmetické prísady od roku 2009.

Slovenský europoslanec Michal Wiezik z politickej frakcie európskych ľudovcov povedal, že prijatú smernicu nevníma ju ako konečnú stratégiu na dosiahnutie zákazu testovania na zvieratách. Chýbajú mu v nej konkrétne opatrenia. Aj preto podľa jeho slov sa vo vedeckých laboratóriách v EÚ ročne utratí okolo milióna zvierat.

„Rýchly vznik pokročilých modelov, ktoré sú založené bez používania zvierat ako sú orgány na čip či počítačové modely, dnes ponúkajú obrovské možnosti náhrady zvierat a zlepšenia výskumu. Je však potrebné vytvoriť rámec pre modernú vedu,“ uviedol Wiezik.

Aj preto EP podľa neho vyzýva eurokomisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi EÚ, priemyslom a vedcami na vypracovaní akčného plánu s harmonogramom na postupné zníženie počtu zvierat používaných na pokusy, pričom konečných cieľom by malo byť skončenie takýchto praktík v celej EÚ.