Úvod ZO ZAHRANIČIA Európska patologická asociácia: Neexistuje jediný dôkaz, že niekto zomrel na koronavírus

Európska patologická asociácia: Neexistuje jediný dôkaz, že niekto zomrel na koronavírus

Reprodukcia: internet

Lekár Stojan Aleksov, predseda Bulharskej asociácie patológie, sa zúčastnil sa na seminári Európskej patologickej asociácie. Hlavný záver patológov zo Švajčiarska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska je, že koronavírus nie je smrtiaci.

Nikto nezomrel na koronavírus. Tvrdenie, že človek zomrel na koronavírus, musí byť podložené jednoznačnou príčinou, ktorá viedla k smrti bez akýchkoľvek iných život nezlučiteľných chorôb. Takéto prípady podľa patológov neexistujú.

Aleksov označil Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) za „zločineckú organizáciu“, ktorá vyvoláva strach a hystériu nepodloženú skutočnými a overiteľnými dôkazmi existencie pandémie.

“Na ľudských tkanivách nie sú nijaké špecifické patomorfologické príznaky koronavírusových lézií. Nie je rozdiel v pitve medzi osobou, ktorá zomrela na koronavírus a osobou, ktorá zomrela na sezónnu vírusovú infekciu.

Nemáme monoklonálnu protilátku, pomocou ktorej by bolo možné označiť a rozlíšiť obraz od iných vírusových infekcií. Na rozdiel od chrípky koronavírus nespôsobuje smrť,” vyhlásil bulharský patológ.

“WHO urobila chybu, keď vyhlásila pandémiu, pretože na to neexistovali pádne dôvody. V Bulharsku boli vykonané iba tri pitvy, keďže WHO nariadila, aby ich nevykonávali. Nie je v tom nijaká logika.

Keď sú podozrenia na úmrtia, spôsobené novým vírusom, je logické urobiť pitvu na všetkých, aby bolo možné získať čo najviac informácií o novej chorobe. Toto správanie WHO možno definovať ako trestné,” pokračoval Aleksov.

Ako dodal, kríza nasmerovala celý zdravotnícky systém na liečbu koronavírusu, ktorým trpia pacienti so všetkými ďalšími chorobami, najmä s rakovinou. Alexov je tiež presvedčený, že aktuálne neexistuje možnosť vyvinúť vakcínu proti vírusu. Ešte viac je šokujúce, že podľa jeho slov európski patológovia doposiaľ neidentifikovali nijaké konkrétne protilátky typické pre SARS-CoV-2.

Tieto ohromujúce výroky spochybňujú horúčkovitú aktivitu, s akou sa farmaceutické spoločnosti vrhli do vývoja vakcín, ktoré už dokonca majú byť v štádiu klinických testov. Pochybnosti sa vzťahujú aj na údajný objav protilátok koronavírusu.

Na týchto protilátkach sú postavené drahé a nepresné sérotologické testy, používané v mnohých krajinách. Na prítomnosti týchto špecifických protilátok v krvi majú byť postavené aj imunitné certifikáty, ktoré presadzuje Bill Gates. Tie by sa mali začať používať v 15 krajinách vrátane Veľkej Británie, USA a Kanady v podobe COVID-pasu.

Telo si vytvára špecifické protilátky na patogény, s ktorými prichádza do styku. Sú to tzv. monoklonálne protilátky a zistenie ich prítomnosti je jedným z mnohých kľúčových úloh patológie. Tá na to využíva tzv. imunohistochemické postupy, ktoré spočívajú v označení protilátok farbou vo vzorcoch.

Patológovia potom skúmajú vzorky tkaniva získané biopsiou či pitvou a sledujú, či a kde sa v nich vyskytuje príslušné sfarbenie, a teda patogény, na ktoré si organizmus vytvoril protilátky. Ak neboli k novému vírusu určené protilátky, patológovia nemôžu zistiť, či v tele je prítomný vírus SARS-CoV-2. Nemôžu potvrdiť, či za pacientovu chorobu môže skutočne tento vírus alebo nie.

Foto: archív

Vyhlásenie Stojana Aleksova je šokujúce, ale ide o lekára s nespochybniteľnou medzinárodnou reputáciou. Svoju profesiu vykonáva 30 rokov, je členom komisie poradcov Európskej patologickej spoločnosti a vedúcim oddelenia histopatológie v onkologickej nemocnici v Sofii.

Všetky informácie, ktoré by mohli pre oficiálny výklad udalosti predstavovať hrozbu, narážajú na tvrdú opozíciu a sú často zosmiešňované. Renomovaní vedci, ktorí si dovoľujú oponovať, dostanú nálepku konšpiračných teoretikov a ich názory sú zmietnuté zo stola.

S ochorením COVID-19 je to oosbitne zložité. Príznaky sú rôznorodé, testy nespoľahlivé, hystéria okolo jeho výskytu obrovská a vládne opatrenia ešte donedávna nepredstaviteľné.