Úvod Z DOMOVA Ficov kabinet odobril vznik ministerstva cestovného ruchu a športu

Ficov kabinet odobril vznik ministerstva cestovného ruchu a športu

Dušan Keketi. (Foto: archív)

Od 1. januára 2024 by malo vzniknúť Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Návrh novely zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy schválila vláda. Zároveň odsúhlasila, aby parlament rokoval o návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

Cieľom zriadenia ministerstva je podľa vládneho návrhu “posilniť a zefektívniť využívanie verejných zdrojov a potenciálu v cestovnom ruchu a významne podporiť rozpoznateľnosť značky Slovensko ako bezpečnej turistickej destinácie a vytvoriť na zahraničných trhoch priestor pre plynulý rast príjmov tohto významného sektora domáceho hospodárstva“.

Ďalšou úlohou rezortu má byť podpora a rozvoj kúpeľného cestovného ruchu a rozvoj cykloturistiky. „Podpora cestovného ruchu je úzko previazaná s rozvojom regiónov Slovenskej republiky, čím príde k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov v rámci Slovenska udržaním existujúcich, ako aj tvorbou nových pracovných miest,” uvádza sa v návrhu.

Má sa tým zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska a jeho jednotlivých regiónov. Nové ministerstvo má podporiť aj kongresovú turistiku ako ďalší významný zdroj príjmov pre štát a mestá.

Nové ministerstvo má získať kompetencie v oblasti cestovného ruchu od Ministerstva dopravy SR a kompetencie v oblasti športu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa má zároveň premenovať na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Splnomocnencom vlády pre cestovný ruch a šport bude Dušan Keketi. Jeho vymenovanie spolu s vytvorením štatútu splnomocnenca schválila vláda. Funkciu splnomocnenca zaviedla vláda v súvislosti s kreovaním nového ministerstva cestovného ruchu a športu.