Úvod ZO ZAHRANIČIA Fidesz: EÚ nás núti do vpúšťania utečencov do krajiny bez kontroly

Fidesz: EÚ nás núti do vpúšťania utečencov do krajiny bez kontroly

Foto: archív

Tranzitná zóna, ktorá je dôležitou súčasťou systému ochrany maďarských hraníc, zabezpečuje, aby ilegálni prisťahovalci nemohli vstúpiť na územie krajiny. Podľa agentúry MTI to uviedla v reakcii na verdikt Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) maďarská vládna strana Fidesz.

Súd vo verdikte konštatoval, že konanie maďarských úradov, ktoré v hraničnej tranzitnej zóne zadržiavajú žiadateľov o azyl, môže predstavovať porušenie právnych predpisov EÚ. Fidesz zareagoval, že rozsudok súdnej inštitúcie v Luxemburgu potvrdzuje, že Maďarsko chcú aj naďalej nútiť k tomu, aby bez kontroly vpúšťalo do krajiny a prijímalo utečencov.

„To je však v rozpore s vôľou občanov Maďarska i s maďarskou ústavou,“ podčiarkla vládna strana vo svojom vyhlásení. „Hranice treba chrániť pred ilegálnym prisťahovalectvom a žiadosti o azyl musia byť podávané v kontrolovaných podmienkach,“ reagoval Fidesz.

Súdny dvor EÚ pripomenul, že išlo o naliehavé konanie o prejudiciálnej otázke, týkajúce sa maďarskej právnej úpravy práva na azyl a návratu štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt.

Podľa Súdneho dvora EÚ podmienky prevládajúce v tranzitnom pásme Röszke znamenajú pozbavenie osobnej slobody. Dotknuté osoby nemôžu túto oblasť legálne a slobodne opustiť.

Nemôžu vstúpiť do Srbska, pretože takýto pokus by srbské orgány považovali za nezákonný a vystavili by ich sankciám. Pri vstupe do Maďarska by stratili akúkoľvek šancu na získanie štatútu utečenca v tejto krajine.