Úvod Spoločnosť Francúzi si uctia 11 miliónov zvierat zabitých v 1. svetovej vojne

Francúzi si uctia 11 miliónov zvierat zabitých v 1. svetovej vojne

Foto: archív

Parížska radnica dala súhlas na postavenia národného pamätníka na počesť viac ako 11 miliónov zvierat zabitých počas bojov 1. svetovej vojny. Návrh predložilo združenie Paris Animaux Zoopolis pri príležitosti 100. výročia konca 1. svetovej vojny, v ktorej bojoch francúzski vojaci pri rôznych činnostiach – vrátane prepravy, odovzdávania si správ či stráženia – využili 11 miliónov koní, mulíc a oslov, 100-tisíc psov či 200-tisíc holubov. Tento návrh mal aj podporu viacerých združení vojnových veteránov.

Návrh združenia sa už v máji snažilo presadiť viacero poslancov 13. a 14. parížskeho obvodu, ktorí s ním však uspeli až na druhý pokus, pričom poslanci parížskeho zastupiteľstva ho schválili jednohlasne. V krátkom čase vznikne pracovná skupina, ktorá rozhodne o podobe pamätníka – pravdepodobne stély – a mieste, kde bude stáť.

Denník Le Figaro napísal, že radnica 6. parížskeho obvodu údajne už navrhla, aby sa pamätník nachádzal v blízkosti triedy L’avenue de l’Observatoire, kde sa počas 1. svetovej vojny sústreďovali a na front odvádzali skonfiškované kone. Kopytníky boli pre armády osobitne dôležité preto, že dokázali prejsť terénom, ktorý autá nezvládli.

Foto: archív

Nápad oceniť zvieratá, ktoré zahynuli počas bojov 1. svetovej vojny, nie je nový, uviedol francúzsky historik Éric Baratay, ktorý tejto téme venoval jednu zo svojich kníh. „Takáto požiadavka vznikla hneď po vojne,“ uviedol. Spresnil, že svedectvá vojakov dokazujú, že „medzi nimi a zvieratami bol skutočne blízky vzťah a oddanosť. Boli to druhovia v nešťastí“. Zvieratá zohrávali dôležitú rolu, a to nielen priamo v oblasti využitia na vojenské účely, ale aj ako psychologická pomoc pre vojakov.

Vo Francúzsku sa nachádza len niekoľko pamätníkov venovaných zvieracím obetiam 1. svetovej vojny. Jedným z nich je pomník poštovým holubom v Lille, či pamätníky vo Verdune, v mestách Coin, Pozieres či Chipilly, ktorým sa vzdáva hold koňom. Na pomoc zvierat vojakom v 1. svetovej vojne nezabudli ani v iných krajinách. Pre francúzskych aktivistov je nasledovaniahodným príkladom pamätník z Londýna, ktorý je venovaný všetkým zvieratám a doplnený o text: „Nezabudnime na nich, ony nemali na výber“.

Foto: archív