Úvod Z DOMOVA Gyimesi žiada tabule so smerníkmi aj v jazyku menšiny

Gyimesi žiada tabule so smerníkmi aj v jazyku menšiny

György Gyimesi. (Foto: archív)

Nápisy na tabuliach so šípovými smerníkmi v obciach by okrem slovenčiny mohli byť napísané aj v jazyku menšiny. Navrhuje to poslanec NR SR György Gyimesi za OĽaNO v novele zákona o používaní jazykov národnostných menšín.

Gyimesi chce do zákona zaviesť možnosť pre obce použiť šípové smerníky s názvom vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny. Poslanec to odôvodňuje účelom navádzania účastníkov cestnej premávky.

V súčasnosti sa v jazyku menšiny uvádza názov obce na dopravných značkách označujúcich začiatok a koniec obce, ako aj na budovách orgánov verejnej správy a ďalších vybraných miestach.

Ide o tie obce, v ktorých majú občania SR patriaci k národnostnej menšine trvalý pobyt a tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov najmenej 15 percent obyvateľov. V tomto prípade majú právo v obci používať v úradnom styku jazyk menšiny.

Šípové smerníky s názvom cieľov aj v jazyku národnostnej menšiny sa podľa poslanca využívajú vo viacerých európskych štátoch, napríklad vo Fínsku, Škótsku, Írsku, Srbsku či Rumunsku. Nová legislatíva by v prípade schválenia mohla platiť od 1. januára 2022.