Hanka Hulejová – Nesiem vám noviny

Vianočná zmes v podaní legendy slovenského ľudového spevu. Obsahuje piesne Nesiem vám noviny, Hajaj, búvaj sladko, Bratia pastuškovia, Už na holi sniežik poletuje. Hrá OĽuN, hudobné spracovanie Igor Bázlik, OPUS 1982