Úvod Ľudia Herec Juraj Sarvaš sa dožil 85 rokov

Herec Juraj Sarvaš sa dožil 85 rokov

Foto: Jana Birošová

Herec, scenárista, režisér a pedagóg Juraj Sarvaš je známy aj ako popredný predstaviteľ umeleckého prednesu. Štrnásteho júla sa dožil životného jubilea 85 rokov. Hereckým naturelom, impozantným mužným zjavom a príjemne zafarbeným melodickým hlasom sa stal výrazným predstaviteľom rozmanitých typov mladých mužov v súčasnom i klasickom repertoári mnohých divadiel.

Juraj Sarvaš sa narodil 14. júla 1931 v Radvani, ktorá je dnes súčasťou Banskej Bystrice. Po absolvovaní gymnaziálnych štúdií odišiel za ďalším vzdelaním do Bratislavy, kde sa zapísal na štúdium herectva u profesora Andreja Bagara na Vysokej škole múzických umení (VŠMU).

Foto: Jana Birošová
Foto: Jana Birošová

Ako mladý herec nastúpil do Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene. Po siedmich rokoch na zvolenskom javisku prijal v roku 1961 angažmán do Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave, kde pôsobil do roku 1996.

Na doskách, ktoré znamenajú svet, vytvoril desiatky rôznorodých charakterových postáv. Publikum upútal napríklad ako Dr. Habura (Pacient stotrinásť, 1955), Braňo (Nepokojná mladosť, 1957), Rohoň (Dobrodružstvo pri obžinkoch, 1959) alebo Eben (Túžba pod brestami, 1959).

Foto: Jana Birošová
Foto: Jana Birošová

Sklon k heroickému pátosu a expresívnemu hereckému prejavu Juraj Sarvaš zúročil tiež v podaní viacerých shakespearovských postáv. V hrách modernej svetovej dramatiky stvárňoval charakterové typologické portréty, akými boli Dubois (Svätá Jana, 1961), Phyleus (Herkules a Augiášov chliev, 1963), Jevtušenko (Človek s puškou, 1977) či Hermann (Bockerer, 1986).

Popri divadle pôsobil vo filme, televíznych inscenáciách i v rozhlase, je autorom scenárov a tiež účinkujúcim režisérom v rámci mnohých kultúrno-spoločenských podujatí. Svoje majstrovské umenie odovzdával študentom na svojej alma mater v Bratislave a od roku 1997 aj na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Milovníci poézie z celého Slovenska si obľúbili literárno-hudobný program Poetické večery pri sviečkach, v ktorom sa scenár nevtieravo prelínal s rozhovormi a jemným humorom, pričom neopakovateľnú atmosféru vytváral svojimi spontánnymi vstupmi samotný autor a duša Poetického štúdia – Juraj Sarvaš.

Foto: archív
Foto: archív

Umelec je človekom a osobnosťou bez akejkoľvek náladovosti. Nepotrpí si na svoju osobu, pristupuje k životu s chuťou a optimizmom a dokáže sa zapáliť pre dobrú vec. Miluje svoju vlasť a dáva to najavo príznačným umeleckým prednesom. Na celoslovenských oslavách 165. výročia kodifikácie spisovného slovenského jazyka v júli 2008 v Hlbokom predniesol s mužským spevokolom Rodokmeň pásmo zostavené z národných básní a piesní.

V júli 2009 recitoval na Cyrilo-metodských oslavách na hrade Devín v Bratislave. V marci 2010 vystúpil na oslavách 225. výročia narodenia Jána Hollého v jeho rodisku v literárno-hudobnej kompozícii Homér z Borského Mikuláša. V máji 2010 sa zúčastnil čitateľského maratónu Noc literatúry, ktorý v Bratislave pripravilo České centrum.

Foto: archív
Foto: archív

Je autorom memoárových kníh Príbehy kamelota (1969), Spoza kulís (1996), Moje najmilšie verše (1996) a Spoza kulís 2 (2009). Dielo Spoza kulís 2 reflektuje viaceré herecké legendy Slovenského národného divadla (SND), približuje rozsiahle skúsenosti so systematickým uvádzaním poézie a dokumentuje vznik Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorá ukončila dlhoročný monopol VŠMU v Bratislave.

V januári 2009 prezident SR udelil Jurajovi Sarvašovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti hovoreného umeleckého slova.

Foto: archív
Foto: archív

Juraj Sarvaš v Malom evanjelickom kostole v Bratislave: