Úvod Politika Historici protestujú proti premenovaniu časti Vajanského nábrežia v Bratislave na Námestie T....

Historici protestujú proti premenovaniu časti Vajanského nábrežia v Bratislave na Námestie T. G. Masaryka

Foto: archív

K aktuálnemu rozhodnutiu bratislavského mestského zastupiteľstva o premenovaní časti Vajanského nábrežia pri Prírodovednom múzeu SNM na Námestie Tomáša G. Masaryka sa verejne vyjadrila skupina pätnástich slovenských historikov.

Vo svojom vyhlásení s názvom „Slovenskej verejnosti“, ktoré poskytli portálu napalete.sk, tento krok odsudzujú a považujú ho za „zaucho slovenskému národu i Slovenskej republike“.

Tomáš Garrigue Masaryk podľa historikov nikdy neuznal existenciu svojbytného slovenského národa, ale vnímal Slovákov iba ako vetvu jednotného „československého” národa.

„Masaryk nedodržal Pittsburskú dohodu z 30. mája 1918, ktorá zaručovala Slovákom v budúcom česko-slovenskom štáte autonómne postavenie. Masaryk ju síce dvakrát podpísal, po druhýkrát v novembri 1918 už ako zvolený prezident republiky. V roku 1929 ju však vyhlásil za falzum.

Za Masarykovho prezidentovania, s jeho plným vedomím a podporou, bol nastolený tvrdý centralizmus, zavládla cenzúra, slovenskí autonomisti boli prenasledovaní a väznení. On sám všetkými spôsobmi podporoval snahy o národné splynutie Slovákov a Čechov, či skôr o asimiláciu slovenského národa do českého.

Finančne podporil kontroverzné Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1931, ktoré programovo počešťovali slovenský jazyk, značné finančné sumy venoval aj na podporu iniciatív rozkladajúcich autonomistické hnutie.

Z prostriedkov Kancelárie prezidenta republiky vynakladal Masaryk veľké peniaze na podporu zahraničnej propagandy a vedeckých diel v zahraničí, ktoré popierali existenciu slovenského národa a hanobili slovenské národné snaženia a ich reprezentantov.

Masaryk bol otvoreným odporcom Katolíckej cirkvi i tradičného konzervatívneho slovenského evanjelictva, na slovenských školách a vo verejnom priestore podporoval duchovné a kultúrne prúdenia a počiny, ktoré boli v otvorenom rozpore so slovenskými národnými a náboženskými tradíciami, nevyhovel ani opakovane predostretej žiadosti slovenských biskupov o obnovenie katolíckych gymnázií na Slovensku. Mal tiež vážnu spoluzodpovednosť za opakované krízy vo vzájomných vzťahoch so Svätou stolicou.

Tomáš Garrigue Masaryk, prvý prezident Česko-Slovenskej republiky bol presadzovateľom ideológie čechoslovakizmu. Hlásal, že existuje iba jeden „československý národ“. (Foto: archív)

Napriek opakovaným žiadostiam Štefánikovej rodiny Masaryk nikdy nedal riadne vyšetriť tragickú smrť M. R. Štefánika v roku 1919. Svetozár Hurban Vajanský bol ostrým kritikom politiky Tomáša G. Masaryka a jeho protislovenskej ideológie čechoslovakizmu.

Dokonca napísal satirický román Kotlín, v ktorej pranieroval práve Masaryka, hlavnú postavu románu. Skutočnosť, že práve časť Vajanského nábrežia má byť premenovaná po Masarykovi, preto vnímame aj ako prejav neúcty k tejto mimoriadnej osobnosti slovenského národa,“ píšu históriu.

Vyhlásenie podpísali Ján Bobák, Pavol Demjanič, Martin Homza, Emília Hrabovec, Anton Hrnko, Beáta Katrebová Blehová, Branislav Kinčok, Martin Lacko, Miloš Marek, Peter Mulík, Roman Michelko, Ivan Mrva, Natália Petranská Rolková, Ivan A. Petranský a Vladimír Repka.

Premenovanie časti bratislavského dunajského nábrežia, nesúce Vajanského meno, na Námestie T. G. Masaryka, predostrela ešte počas tohtoročného februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.