Úvod Ľudia Hlinka – symbol nebojácnosti a neoblomnosti

Hlinka – symbol nebojácnosti a neoblomnosti

Andrej Hlinka v mladších rokoch. (Reprodukcia: archív)

Položením vencov a kultúrnym programom si v bratislavskom Ružinove pripomenuli 78. výročie smrti katolíckeho kňaza, národovca, politika, publicistu a prekladateľa Andreja Hlinku, ktorý sa zaslúžil o vznik česko-slovenského štátu v roku 1918. Pietnu spomienku zorganizovala Mestská časť Bratislava Ružinov v spolupráci so Spoločnosťou Andreja Hlinku a Maticou slovenskou (MS).

Podľa predsedu Krajskej rady MS v Bratislave Jozefa Baču je Hlinka vzorom aj pre súčasnosť vďaka nebojácnosti a neoblomnosti, s akou sa otvorene postavil za práva slovenského národa proti maďarizácii a útlaku Slovákov v Uhorsku aj za cenu straty osobnej slobody. „Andrej Hlinka nám hovorí, že bez ohľadu na okolnosti, človek musí nasledovať svoje svedomie a úprimné presvedčenie, a to niekedy aj za cenu, že bude perzekvovaný, a že za svoje názory a ich presadzovanie, bude trestaný“, uviedol Bača pre TASR.

Hlinka, ako predseda Slovenskej ľudovej strany, najsilnejšej politickej strany Slovákov, viedol boj za autonómiu Slovenska v rámci Česko-Slovenskej republiky a stal sa jeho symbolom. Ako povedal pre TASR poslanec Národnej rady SR Anton Hrnko, zmyslom politiky „otca národa“ bol sebavedomý, vzdelaný a hospodársky nezávislý Slovák, ktorý by riadil krajinu podľa svojich vlastných tradícií. „Hlinka svojím konaním v prospech národa, za národ, prerástol hranice bežného politika a stal sa štátnikom, pretože sa dokázal preniesť ponad všetky výzvy doby a vedel ich zvládnuť v prospech národa,“ dodal Hrnko.