Úvod Z DOMOVA Hotelom a gastrosektoru chýba po pandémii 10.000 pracovníkov

Hotelom a gastrosektoru chýba po pandémii 10.000 pracovníkov

Foto: archív

Zamestnávatelia v gastrosektore a hotelierstve naďalej bojujú s dôsledkami, ktoré spôsobili protipandemické opatrenia. Odlev zamestnancov zo sektora sa im ani niekoľko týždňov pred začatím letnej dovolenkovej sezóny nepodarilo nahradiť.

Či už ide o oblasť duálneho vzdelávania, vytvorenie stabilného zázemia pre odídencov z Ukrajiny alebo zjednodušenie sezónneho zamestnávania cudzincov – efektívna podpora štátu v nasledujúcich týždňoch bude kľúčová. Upozornila na to Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS).

„Do začiatku letnej turistickej sezóny zostáva už len niekoľko týždňov – napriek tomu stále evidujeme viac ako 10.000 voľných pracovných miest, ktoré nedokážeme obsadiť,“ povedal prezident AHRS Marek Harbuľák. Zdôraznil, že obnoviť dôveru ľudí v prácu v gastre a hotelierstve bude náročné, ale nie nemožné.

Kľúčovou otázkou podľa neho zostáva zjednodušenie sezónneho zamestnávania. Hotelieri považujú za nevyhnutné, aby úprava pracovnej legislatívy priniesla čiastočné zvýhodnenia v odvodovej oblasti a tým zatraktívnila zamestnávanie počas letnej a zimnej turistickej sezóny.

Hoci už bol do predložený návrh zákona, ktorý mal priniesť zmeny v tejto oblasti, zatiaľ nebol prijatý. “Jeho schvaľovanie parlament odkladá. Žiadame poslancov a príslušné rezorty, aby návrh podporili ešte na májovej schôdzi, aby sme priaznivejšie podmienky sezónneho zamestnávania mohli využiť ešte počas letnej sezóny,“ apeloval Harbuľák.

Poukázal i na to, že pracovné miesta sú k dispozícii aj pre odídencov z Ukrajiny. „Záujem o prácu sa prejavil prakticky ihneď po vypuknutí vojnového konfliktu, v jednotlivých gastroprevádzkach, hoteloch a penziónoch si prácu doteraz našlo okolo 500 ľudí.

V mnohých prípadoch však odídencom, predovšetkým ženám, znemožňuje zamestnať sa nedostatok voľných miest v školách či predškolských zariadeniach. Matky totiž často nemajú kam svoje deti umiestniť,“ skonštatoval.

Ďalšou z oblastí, ktorá by mohla pomôcť s obsadzovaním voľných pracovných miest, je podľa neho duálne vzdelávanie. Gastroprevádzky a hotelové zariadenia sa pred príchodom pandémie do duálu aktívne zapájali. Neistota súvisiaca s pandémiou však spôsobila, že záujem o duálne vzdelávanie v posledných dvoch rokoch dramaticky klesol.

Veríme, že návrat do normálneho fungovania, na aké sme boli zvyknutí pred pandémiou, pomôže aj opätovnému naštartovaniu duálneho vzdelávania. Spolupráca zamestnávateľov so študentmi stredných odborných škôl s garanciou nástupnej pozície po absolvovaní školy totiž prináša úžitom obom stranám,“ zdôraznil Harbuľák.