Úvod Z DOMOVA IVO: Slovenskí tínedžeri si myslia, že súčasná demokracia je najlepší systém

IVO: Slovenskí tínedžeri si myslia, že súčasná demokracia je najlepší systém

Foto: Michaela Kolimárová

O politiku na celoštátnej úrovni sa zaujíma 54 percent tínedžerov na Slovensku. Lokálne politické dianie zaujíma 41 percent a zahraničná politika 36 percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO), ktorý preň uskutočnila agentúra FOCUS v júni na vzorke 402 mladých ľudí vo veku od 15 do 19 rokov.

O všetky tri úrovne politiky sa viac zaujímajú študenti gymnázií a bakalárskeho štúdia oproti študentom na odborných, respektíve základných školách. „Zistenie o pomerne vysokom záujme tínedžerov o politiku uzemňujú odpovede na otázku, ako často sa o politike zhovárajú v rôznych prostrediach,“ píše sa vo výsledkoch prieskumu.

S príbuznými v rodine diskutuje o politike veľmi alebo dosť často iba 27 percent opýtaných, s priateľmi a známymi 26 percent, so spolužiakmi a v škole len 24 percent. Do diskusií o politike sa väčšmi zapájajú starší tínedžeri, ako aj študenti gymnázií a bakalárskeho štúdia. Z prieskumu ďalej vyplýva, že až 78 percent tínedžerov si myslí, že súčasná demokracia je najlepší možný politický systém.

„Až 91 percent tínedžerov si podľa IVO myslí, že vláda by mala pri svojom rozhodovaní rešpektovať aj názor opozície a občianskej spoločnosti a až 86 percent súhlasí s tým, že v demokracii treba rešpektovať aj práva menšín.

Naopak silne zastúpený bol nesúhlas s názorom, že nezáleží na tom, či je vláda demokratická alebo nedemokratická (75 percent), čo naznačuje, že demokracia je pre tínedžerov nielen normatívny ideál, ale je žiadaná aj pri praktickom výkone exekutívy. Viac ako dvojtretinovú podporu (69 percent) mal ďalej názor, že politické strany, ktoré si želajú zvrhnutie demokracie, by mali byť zakázané,“ tvrdia výsledky prieskumu.