Úvod ZO ZAHRANIČIA Ján Košiar na cyrilometodskej slávnosti v Poľsku: EÚ, ktorá vymazala Boha z...

Ján Košiar na cyrilometodskej slávnosti v Poľsku: EÚ, ktorá vymazala Boha z ústavy, stojí na hlinených nohách

Ján Košiar počas slávnostnej svätej omše v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Novej Belej. (Foto: Štefan Suchý)

Tisícstošesťdesiate výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom a 1154. výročie smrti sv. Cyrila si naši krajania v Novej Belej na Spiši v Poľsku pripomenuli cyrilometodskou slávnosťou. Organizátorom podujatia bolo občianske združenie Cyrilometodiada, Spolok Slovákov v Poľsku a nadácia Pro Patria.

Pri tejto príležitosti sa v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej za prítomnosti generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír a Molitorisa a konzulky Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Krakove Lenky Pifkovej, uskutočnila vernisáž filatelistickej výstavy s názvom Živé cyrilometodské dedičstvo, ktorej autorom je filatelista Jozef Kútny z Močenku.

Vernizáže výstavy sa zúčastnili aj čestný predseda Spolku Slovákov v Poľsku Jozefa Čongva, šéfredaktorka časopisu Život Agáta Jendžejčíková, predstavitelia miestnych organizácií spolku a ďalší pozvaní hostia. Zúčastnených na úvod podujatia privítal riaditeľ Centra slovenskej kultúry Jozef Majerčák.

Predsedníčka OZ Cyrilometodiada Daniela Suchá predniesla verše z Proglasu sv. Konštantína Filozofa, hrou na fujare ju sprevádzal Štefan Suchý. Jozef Kútny prítomným sprostredkoval význam cyrilometodskej misie a jej rozvíjanie zo strany sv. Gorazda, Bernoláka, Štúra, Radlinského a Hlinku, pričom spomenul inávštevu pápeža Jána Pavla II. na Slovensku v roku 1990.

Exposlanec NR SR, poradca predsedu NR SR a konateľ nadácie Pro Patria Anton Hrnko vo svojom príhovore ocenil najmä to, že medzi prítomnými návštevníkmi bolo veľa mladých ľudí, ktorí sú nositeľmi našich tradícií a bez ktorých by budúcnosť slovenskej kultúry nebola možná.

Duchovný Ján Košiar výstavu ocenil ako napĺňanie odkazu svätých solúnskych bratov a požehnaním ju uviedol do života. Pripomenul, že v roku 2025 uplynie sto rokov od narodenia otca biskupa Dominika Kaľatu, rodáka z Novej Belej. Navrhol, aby sa oslava výročia spojila s osadením pamätnej tabule v jeho rodnej obci.

Príležitostná pečiatka a lístok. (Reprodukcia: archív)

V súvislosti s výstavou bola vyhotovená príležitostná pečiatka a lístok, ktoré boli uvedené do poštového obehu Klubom filatelistov 52 – 56 Močenok. Autorom grafického stvárnenia príležitostnej pečiatky je Adrián Ferda z POFIS-u Bratislava. Jozef Kútny daroval každému zúčastnenému príležitostný poštový lístok s príležitostnou pečiatkou.

Po otvorení akcie hostia diskutovali o výstave i o postavení slovenskej menšiny v Poľsku. Slávnosť pokračovala v miestnom Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej slávnostnou svätou omšou ku cti sv. Cyrila a sv. Metoda v slovenskom jazyku, ktorú celebroval otec Ján Košiar, koncelebroval miestny kňaz Artur Gadocha.

“Dielo svätých bratov je neoddeliteľnou súčasťou histórie polovice 9. storočia v zložitých vzťahoch medzi dvomi tradičnými centrami kresťanstva – Rímom a Konštantínopolom. To, čo vykonali solúnski bratia, zmenilo život národov prakticky vo všetkých krajinách Európy.

Misia svätých Konštantína a Metoda, ktorá sa začala v roku 863, musí byť aj dnes pre nás výzvou. Ako ju ale žijeme každý deň? Ako sa hlásime k ich odkazu? Nie sú to iba prázdne frázy? Dnes, keď od Západu preberáme nekriticky všetko dobré i zlé?” položil Ján Košiar rečnícku otázku vo svojej homílii.

Ako pokračoval, dnes zbierame plody rozhodnutí bruselských politikov, ktorí dosiahli, že v Ústave EÚ nie je spomenutý Boh ani kresťanstvo. “Vymazaním Boha z ústavy títo páni chceli povedať, že Boh už nehrá vo svete nijakú úlohu. Preto vidíme, že to stojí na hlinených nohách. Ako babylonská veža. Ale už naši starí otcovia vedeli, že bez Božieho požehnania márne naše namáhania.

Bolo to totiž práve kresťanstvo, ktoré prenieslo najpozitívnejšie prvky duchovného dedičstva antiky do moderného európskeho sveta a z grécko-rímskeho stredomorského prostredia ho prenieslo do celého geopolitického priestoru, ktorý dnes nazývame Európou,” uzavrel svoju kázeň Košiar.

Spoločná fotografia organizátorov a hostí výstavy Živé cyrilometodské dedičstvo v Novej Belej. (Foto: Milica Molitorisová)