Úvod ZO ZAHRANIČIA Japonský súd rozhodol, že neuznanie homosexuálnych manželstiev je v súlade s ústavou

Japonský súd rozhodol, že neuznanie homosexuálnych manželstiev je v súlade s ústavou

Foto: archív

Japonský súd rozhodol, že neuznanie homosexuálnych manželstiev osôb rovnakého pohlavia je v súlade s tamojšou ústavou. Okresný súd v Osake zamietol argumenty, ktoré predložili tri páry osôb rovnakého pohlavia v rámci niekoľkých žalôb.

„Z pohľadu dôstojnosti jednotlivca je nevyhnutné uvedomiť si výhody oficiálneho uznania párov rovnakého pohlavia,“ uvádza súd vo verdikte. Dodáva však, že súčasné neuznávanie manželstiev takýchto párov nepredstavuje porušenie japonskej ústavy, “pretože sa neudiala riadna verejná diskusia o tom, aký systém je pre páry rovnakého pohlavia najvhodnejší“.

Rozhodnutie súdu v Osake prišlo po tom, čo sa vlani okresný súd v Sappore uzniesol, že neuznanie manželstiev osôb rovnakého pohlavia porušuje ustanovenie japonskej ústavy týkajúce sa rovnosti pred zákonom. Toto rozhodnutie privítali najmä LGBTI aktivisti, ktorí ho vnímali ako začiatok cesty k dosiahnutiu zákonného ukotvenia manželstiev osôb rovnakého pohlavia.

V japonskej ústave sa uvádza, že „manželstvo môže byť uzatvorené len s výslovným súhlasom oboch pohlaví“. V posledných rokoch však samosprávne orgány uskutočnili kroky smerom k oficiálnemu uznaniu zväzkov osôb rovnakého pohlavia, aj keď k takýmto zväzkom sa neviažu rovnaké práva ako k manželstvu muža a ženy.

V roku 2020 podalo viacero párov osôb rovnakého pohlavia žaloby na rôzne súdy v Japonsku s cieľom dosiahnuť uznanie manželstiev osôb LGBTI. Japonsko je jedinou krajinou zo skupiny štátov G7, ktorá manželstvá osôb rovnakého pohlavia neuznáva.