Úvod ZO ZAHRANIČIA Japonský súd zamietol finančné odškodnenie detí rodičov preživších výbuch atómovej bomby v...

Japonský súd zamietol finančné odškodnenie detí rodičov preživších výbuch atómovej bomby v Hirošime

Hirošima dva roky po výbuchu americkej atómovej bomby. (Foto: archív)

Japonský súd zamietol žiadosť o odškodnenie podanú skupinou ľudí, ktorých rodičia 6. augusta 1945 na sklonku 2. svetovej vojny prežili výbuch americkej atómovej bomby na Hirošimu.

Žiadatelia sa snažili získať od japonskej vlády príspevok na pokrytie svojich zdravotných výdavkov. Súd však ich žiadosť odmietol s argumentom, že miera dedičnosti následkov radiácie zostáva nejasná.

Hirošimský okresný súd uviedol, že hoci nemožno úplne vylúčiť dedičnosť zdravotných následkov vyvolaných radiáciou, neexistujú ani vedecké dôkazy, ktoré by to potvrdzovali. Vylúčenie detí preživších z príslušnej vládnej pomoci preto nie je podľa názoru súdu protiústavné.

Žiadatelia požadovali, aby vláda každému z nich vyplatila 100.000 jenov a tvrdili, že ich vylúčenie z vládneho programu pomoci je porušením ústavného práva na rovnoprávne zaobchádzanie.

Proti uvedenému rozsudku súdu sa plánujú odvolať. Japonský súd už predtým zamietol žiadosť, ktorú podali deti preživších v Nagasaki, kde USA na konci vojny takisto zhodili atómovú bombu.

Bombardovanie Hirošimy 6. augusta 1945 pripravilo o život 140.000 ľudí. Mnohí z tých, ktorí ho prežili, museli znášať dlhotrvajúce následky vystavenia sa rádioaktívnemu žiareniu. Ich deti sa domnievajú, že práve v dôsledku dedičných následkov ožiarenia sa u nich vyvinuli rôzne druhy rakoviny a iné zdravotné problémy.

Na štátny príspevok na pokrytie lekárskej starostlivosti však majú podľa japonskej legislatívy právo len priami preživší alebo tí, ktorí boli radiácii vystavení ešte pred narodením počas vývoja plodu v maternici.

Jedni z preživších s trvalými zdravotnými následkami v roku 1947. (Foto: archív)