Úvod Politika Jaroslav Paška: Brusel skryto vnáša do legislatívy nároky LGBTI komunity

Jaroslav Paška: Brusel skryto vnáša do legislatívy nároky LGBTI komunity

Jaroslav Paška, prvý podpredseda SNS a poslanec NR SR (Foto: Michaeala Kolimárová)

Brusel skryto vnáša do našej legislatívy odmietnuté nároky LGBTI komunity. Vyhlásil to prvý podpredseda koaličnej SNS Jaroslav Paška, ktorý sa odvolal na návrhy rozhodnutí Rady EÚ povoľujúce posilnenú spoluprácu v oblastiach rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí majetkových režimov registrovaných partnerov.

„Európska komisia predložila v marci 2016 členským štátom na odsúhlasenie text rozhodnutí, ktorým navrhuje vytvorenie európskeho medzinárodného systému riešenia vzťahov homosexuálnych párov.

Cieľom navrhovaných nariadení je vytvoriť homosexuálnym manželom či registrovaným partnerom jednotný európsky právny rámec pre usporiadanie ich pomerov s cezhraničným prvkom,“ tvrdí Paška v stanovisku. Podľa jeho slov spoločné európske pravidlá majú upravovať medzinárodnú právomoc súdov, rozhodné právo a vzájomné uznávanie a výkon rozhodnutí v členských štátoch.

„Uvedenými nariadeniami sa Brusel pokúša potichu prepašovať LGBTI agendu aj do justičného prostredia tých krajín, ktoré homosexuálne manželstvá či partnerstvá neumožňujú registrovať. Deformuje, postupne rozvracia a podriaďuje si tak ich ústavný systém,“ vyhlásil prvý podpredseda národniarov.

Foto: archív
Foto: archív

Skutočnosť, že podľa predloženého nariadenia budú môcť súdy z titulu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva v legislatíve štátu odmietnuť právomoc len výnimočne, podľa Pašku v podstate znamená, že v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia si budú súdy rozhodovať o odmietnutí alebo prijatí právomoci z nariadenia svojvoľne aj v prípadoch, keď im na to zákonodarná moc štátu nedala žiadne oprávnenia.

„O mimoriadnej cynickosti bruselských sociálnych inžinierov dnes hovorí aj skutočnosť, že s nariadeniami prišli práve v čase, keď Vrchný súd v škótskom meste Livingston súdil lesbickú dvojicu Rachel Fee Trelfa s partnerkou Nyomi Fee za brutálne utýranie a zabitie ‘ich’ dvojročného chlapčeka. Vyšetrovatelia tiež zistili, že lesbická dvojica rovnako vychovávala aj ďalších dvoch chlapčekov,“ pripomenul bývalý europoslanec.

Paška je preto presvedčený, že fanatickým, tvrdohlavým a často nemiestnym nadraďovaním požiadaviek LGBTI komunity nad práva detí či veľkej väčšiny prirodzených, slušných ľudí Európska komisia zbytočne provokuje, vyvoláva konflikty a rozdeľuje našu spoločnosť.

„Preto SNS nepovažuje za správne vyhovieť uvedeným návrhom rozhodnutia Rady v podobe, ako ich Európska komisia predložila,“ dodal Paška.

Foto: archív
Foto: archív