Úvod Ľudia Jaroslav Rezník oslavuje päťdesiatku

Jaroslav Rezník oslavuje päťdesiatku

Foto: archív

Generálny riaditeľ verejnoprávnej Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) PhDr. Jaroslav Rezník, ktorý nastúpil do funkcie šéfa TASR v apríli 2007, sa 12. júla dožíva 50 rokov. V TASR zaviedol novú organizačnú štruktúru, zefektívnil činnosť inštitúcie a zorganizoval implementovanie viac ako desiatich nových mediálnych produktov tlačovej agentúry.

Jaroslav Rezník sa narodil 12. júla 1966 v Ružomberku. Vyštudoval slovenský a ukrajinský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Prešove. Po ukončení vysokoškolských štúdií prednášal na katedre slovenského jazyka a literatúry UPJŠ dejiny staršej slovenskej literatúry a svetovú literatúru.

Od roku 1993 pôsobil ako riaditeľ Regionálneho štúdia Slovenského rozhlasu (SRo) v Košiciach. V rokoch 1997-2005 bol ústredným, potom generálnym riaditeľom Slovenského rozhlasu (SRo) v Bratislave. Je autorom úspešnej koncepcie projektu Slovenský rozhlas ako národné multikultúrne médium.

Foto: archív
S legendárnym moderátorom spravodajstva Slovenského rozhlasu Michalom Tvarožkom. (Foto: archív)

V roku 2000 získal ocenenie Manažér roka. Na funkciu generálneho riaditeľa SRo kandidoval aj na nasledujúce funkčné obdobie, o vedúci post v SRo sa tak uchádzal tretí raz od roku 1997.

Vo februári 2006 však svoju kandidatúru z rokovania Rozhlasovej rady SRo stiahol a definitívne odstúpil z volieb riaditeľa rozhlasu. V rokoch 2000 až 2004 bol členom Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Do roku 2007 pracoval na Ministerstve kultúry SR v sekcii médií a audiovízie na pozícii hlavný štátny radca.

Vláda SR ho vymenovala 4. apríla 2007 do funkcie generálneho riaditeľa TASR, ktorej sa ujal 5. apríla 2007. Po legislatívnej zmene TASR zo štátnej príspevkovej organizácie na verejnoprávnu inštitúciu ho Správna rada TASR v apríli 2009 opätovne zvolila za generálneho riaditeľa TASR na päťročné funkčné obdobie. Tento post obhájil a v januári 2014 ho Správna rada TASR opäť zvolila za generálneho riaditeľa TASR na ďalšie päťročné funkčné obdobie počnúc dňom 30. apríla 2014.