Úvod Spoločnosť Jasle budú aj pre deti nepracujúcich rodičov

Jasle budú aj pre deti nepracujúcich rodičov

Foto: archív

Od januára 2018 budú jasle dostupné aj pre deti nepracujúcich rodičov. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorú schválil parlament. Podmienky prevádzkovania zariadení upravila novela tzv. jasličkového zákona ešte v marci tohto roka, ktorá „detské jasle“ zadefinovala ako sociálnu službu.

Podľa zákona majú byť oprávnenými prijímateľmi tejto služby rodičia, respektíve zákonní zástupcovia, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú dennou formou na strednej či vysokej škole. Novela tak mala prispieť k podpore zosúlaďovania rodinného a pracovného života.

Ministerstvo práce nakoniec pripravilo zmeny v novele zákona o sociálnych službách s tým, že táto služba bude aj pre rodičov, ktorí nespĺňajú tzv. podmienku podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, teda nepracujú. Umiestniť dieťa do zariadenia však budú môcť za určitých podmienok.

Poskytovanie tejto služby bude obmedzené prevádzkovými pomermi konkrétneho zariadenia, teda sa bude prihliadať na využitie reálne neobsadených miest. Zariadenie taktiež bude musieť prihliadať aj na zachovanie plnenia regulácie počtu detí v dennej miestnosti, ktorá slúži ako spálňa a herňa.

„Zároveň však právna úprava viaže možnosť poskytnutia starostlivosti tomuto okruhu rodičov na podmienku, že voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča, ktorý spĺňa podmienku zosúlaďovania pracovného a rodinného života, alebo podmienku vážnych dôvodov nemožnosti zabezpečenia starostlivosti o dieťa,“ priblížil rezort práce. Novelou zákona sa zároveň zvyšuje maximálny počet detí v jednej dennej miestnosti.

Právna norma upravuje aj čas, dokedy bude môcť dieťa zotrvať v jasliach. V súčasnosti môže byť do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky. „Poskytovanie starostlivosti o dieťa bude možné jednotne do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov dieťaťa,“ navrhuje rezort práce.

Pre jasle sa zabezpečí odklad povinnosti požiadať o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Po novom tak budú musieť urobiť do 30. júna 2018 namiesto pôvodného dátumu 31. decembra 2017. Prevádzkovatelia jaslí tak získajú polročný časový odklad na prispôsobenie sa novým pravidlám.